Meklēšanas rezultāti - 'vesture' Meklēšanas rezultāti - 'vesture'
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 74419, Vēsture, 12 klase
Ievads 20. gs. vēsturē. Lūdzu palīdziet!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
Pārbaudes darbs Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei
Tēma: ievads 20. gs. vēsturē
1. Izvēlies vienu pareizo atbildi: (9 punkti)
• 20. gs. sākumā Latvija bija sadalīta:
a) 2 daļās b) 3 daļās c) 4 daļās
• „Titāniks” nogrima:
a) 1932 b) 1923 c) 1912
• 20. gs. sākumā iedzīvotāju skaits visā pasaulē bija:
a) 2, 5 miljardi b) 3, 5 miljardi c) 1, 5 miljardi
• Kurā gadā brāļi Raiti veica pirmo lidojumu:
a) 1909 b) 1912 c) 1903


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 74420, Vēsture, 12 klase
Otrais pasaules karš. Lūdzu palīdziet!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

meitēns
meitēns
meitēns
Pārbaudes darbs Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei
Tēma: Otrais pasaules karš
1. Paskaidro jēdzienus:
Okupācija - nozīmē citas valsts sagrābšanu ar bruņotu (vardarbīgu, militāru) spēku un savas pārvaldības ieviešana tajā

Nacionālā pretošanās kustība - novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri, darbodamies nacionālās pretošanās kustībā, piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās par 1918.gada 18.novembrī proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedoja sevi, lai aizstāvētu tautu pret okupācijas režīmu īstenoto vardarbību un genocīdu.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
Pielikumā Jūsu darbs
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74456, Vēsture, 12 klase
Lūdzu palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
… Analizē pretošanās kustību padomju režīmam Latvijā pēc Otrā pasaules kara!



1. Uzraksti trīs vēstures jēdzienus, kas saistīti ar izvēlēto tematu, un izskaidro tos!

1.Kurelieši- latviešu militārais formējums Otrā pasaules kara laikā. Tas tika izveidots 1944. gada jūlijā no Rīgas apriņķa aizsargiem ar oficiālu mērķi vācu atkāpšanās gadījumā aizstāvēt Daugavu starp Pļaviņām un Ķegumu un organizēt partizānu vienības padomju aizmugurē

2.Nacionālie partizāni-cīnītāji, kas ar partizānu kara metodēm cīnījās pret padomju okupācijas varu pēc Otrā pasaules kara. Partizāni tiek saukti arī par mežabrāļiem, jo viņu apmešanās vietas bija galvenokārt mežos.

3.Latvijas Centrālā Padome- vienots Latvijas augstākās politiskās vadības centrs ar pagrīdes valdību Latvijas okupāciju laikā no 1943. līdz 1994. gadam (aktīvi darbojās līdz 1951. gadam), ko dibināja ar nolūku koordinēt dažādu latviešu pretestības kustību darbību, lai atjaunotu Latvijas valstisko neatkarību


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74503, Vēsture, 12 klase
Vēsture.12 kl.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
Vēsture.12 kl.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 58/58 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV