Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 65095, Algebra, 10 klase
Matemātiskie izteikumi, pierādījumi. (2.variants)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

diana20094
diana20094
diana20094
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70257, Algebra, 10 klase
kadas virknes pirmais loceklis ir 3,bet katrs nakamais - par 3 lielaks. uzraksti šis virknes pirmos sesus loceklus!uzraksti šis virknes vispariga locekla formulu!uzraksti šis virknes rekurento formulu!

Ludzu palidziet

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
3; 6; 9; 12; 15; 18
an=3n
a1=1=a2 un an+1=an+an-1

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71531, Algebra, 10 klase
1. Sadaliet izteiksmes reizinātājos.
1. 6x - 30x2
2. 3x2 - 5x - 2
3. 45x - 9x2 + yx - 5y

2. Atrisiniet vienādojumus.

1. | x + 5| = 8 3 p.

2. 2| x - 5| - 6 = 0 5 p.

3. 3x6 = 192
4. 9x4 - 8x2 - 1 = 0
5. x3 - 2x2 - 8x = 0
6. x3 - 5x2 - x + 5 = 0

3. Tūrists 9 stundās ar laivu pa upi nobrauca 30 km pa straumi un 24 km pret straumi. Nosakiet laivas ātrumu stāvošā ūdenī, ja straumes ātrums ir 3 km/ h.
4. Viena no kvadrātvienādojuma 3x2 - 2x + b = 0 saknēm ir 2. Nosakiet koeficienta b vērtību un otru sakni.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Sadaliet izteiksmes reizinātājos.
6x - 30x2
6x*(1-5x)

3x2 - 5x – 2
x*(3x-5)-2


45x - 9x2 + yx - 5y
x*(45-9x+y)-5y

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā,ceru,ka viss ir skaidrs.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71642, Algebra, 10 klase
tests algebriskās izteiksmes
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Visos uzdevumos parādīju arī atrisinājumu gaitu, lai vari saprast, kā top rezultāts. Atrisināti tika arī nepareizie piemēri, lai vieglāk saprast. Tiek, kas būs iekrāsoti ar zilo krāsu, būs pareizie varianti. Savukārt, vietas, kas “iegāž” izteiksmi, vai vietās, kur izteiksme paliek par nepareizu, iekrāsošu ar oranžīgu.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā, ceru, ka viss ir skaidrs.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71660, Algebra, 10 klase
Vienādojuma jēdziens, vienādojuma DA, ekvivalenti vienādojumi.
1.Nosakiet dotam vienādojumam 3x - 12 = 0 ekvivalentu vienādojumu.
2.Kvadrātvienādojuma 3x2 - 4x - 12 = 0 saknes ir x1 un x2. Sakņu summa un reizinājums atbilstoši ir:
3.Vienādojuma -4x2 + 80 = 0 saknes ir …
4.Vienādojuma x2 + 4x - 21 = 0 saknes ir ....
5. Nosakiet vienādojuma 29x5 - x6 = 0
6.Nosakiet vienādojuma (4x + 1)3 = 27 atrisinājumus.
7.Nosaki vienādojuma x4 - 2x2 + 1 = 0 atrisinājumus

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Algerba 10. kl.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1. 6x-24=0

2. x1+x2= -b/a= 4/3
x1*x2= c/a =-12/3= -4

3. -4x2=-80
x2=20
x= √20 = 2√5

4. saknes ir -7 un 3

5. x5( 29-x)=0
x5=0 vai 29-x=0
x=0 vai -x=-29 -> x=29

6. (4x+1)^3 = 3^3
4x+1=3
4x=2
x=1/2

7. x2=z
z^2-2z+1=0
z=1, x2=1, x= +/- 1
№ 71670, Algebra, 10 klase
Kāds var palīdzēt ? Racionālu daļveida algebrisku vienādojumu atrisināšana.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. b
2. c
3. b
4. d
5. b
6. c
7. f(x)=(5;6) g(x)=(3;3)
8. (1;1)
№ 71671, Algebra, 10 klase
Daļu saīsināšana un paplašināšana
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. c, bet neiebraucu, kur pēkšņi piemērā uzradās x, atbilde ir y^2-60y+ 900
2. d
3. 8
4. (x+2)/(x+4)
5. y^2/2
6. (x-y)/y
7. -1
№ 71672, Algebra, 10 klase
Vienādojumi, kas satur moduli, tests
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Nosakiet vienādojuma | x + 2 | = 2
Izvēlieties vienu:
a. x = 4
b. x = 0 un x = -4
c. x = 0
d. x = 0 un x = 4


2.Vienādojuma 6 + |x + 2| = 2 saknes ir .....
Izvēlieties vienu:
a. 2 un -6
b. -4
c. 0 un 4
d. vienādojumam atrisinājuma nav

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71673, Algebra, 10 klase
Algebriskas izteiksmes jēdziens. Kvadrātvienādojums. Izteiksmes identiskie pārveidojumi, tests.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 44/44 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV