Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 22481, Algebra, 12 klase
rewite pozalujsta kto mozet.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bavarde
bavarde
bavarde
A
11.
tg 2x=-1
2x=-П/4+Пn
x=-П/8+(Пn)/2
12.
tgx=корень из 3
x=П/3+Пn

B.
6.
ctg(x-3)=0
x-3=П/2+Пn
x=3+П/2+Пn
10.
tg (x/2-П/4)=корень из 3
x/2-П/4=П/3+Пn
x/2=П/3+П/4+Пn
x/2=7П/12+Пn
x=7П/6+2Пn
13.
корень из 3-tg2x=0
tg2x=корень из 3
2x=П/3+Пn
x=П/6+(Пn)/2
14.
1+ctg4x=0
ctg4x=-1
4x=-П/4+Пn
x=-П/16+(Пn)/4

мелкая
мелкая
мелкая
11)tg2x=-1=tg135grad. 2X=135 x=135/2=67.5
12)tgx=korenj iz 3=tg60grad. x=60

6)ctg(x-3)=0=ctg90 x-3=90 x=90+3=93
14) 1+ctg4x=0 ctg4x=-1=ctg135 4x=135 x=135/4=33.75
№ 22510, Algebra, 12 klase
Trigonometriskie pamatvienadojumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bavarde
bavarde
bavarde
1) sin4x=1
4x=П/2+2Пk
x=П/8+(Пk)/2

2)sinx=-(kvadrātsakne no 2)/2
x=5П/4+2Пn x=7П/4+2Пk

3)sin2x=1/2
2x=П/6+2Пn 2x=5П/6+2Пk
x=П/12+Пn x=5П/12+Пk

4)2sinx=kvadrātsakne no 2
sinx=(kvadrātsakne no 2)/2
x=П/4+2Пn x=5П/6+2Пk

5)2sin2x=-1
sin2x=-1/2
2x=7П/6+2Пn 2x=11П/6+2Пk
x=7П/12+Пn x=11П/12+Пk

B.
2)3sin(x/6)=0
sin(x/6)=0
x/6=Пn
x=6Пn

4)5sin5x-5=0
5sin5x=5
sin5x=1
5x=П/2+2Пk
x=П/10+(2Пk)/5

11)2sin3x+1=0
sin3x=-1/2
3x=7П/6+2Пn 3x=11П/6+2Пk
x=7П/18+(2Пn)/3 x=11П/18+(2Пk)/3

teormeh
teormeh
teormeh
A 1) sin4x=1 4x=0 x=0
2)sinx=-kv.s.2/2 x=315
3) sin2x=1/2 2x=30 x=15
4)2sinx=kv.s.2 sinx=kv.s.2/2 x=45
5)2sin2x=-1 sin2x=-1/2 2x=330 x=165

B 1) 3sinx/6=0 x/9=90 x=540
2)5sin5x-5=0 5x-5=90 5x=95 x=19
3)2sin3x+1=0 3x+1=90 3x=89 x=29.6

мелкая
мелкая
мелкая
1)sin4x=1=sin90 4x=90 x=90/4=22.5
2)sinx=(-1)*sin45=(-1)*sin135
x1=-45 x2=-135
3)sin2x=0.5=sin30 2x=30 x=30/2=15
4)2sinX=korenj iz 2 sinX=korenj iz 2/2 x1=45 x2=135
5)2sin2x=-1 sin2x=-1/2
№ 22647, Algebra, 12 klase
Помогите плиз курс ДУ.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

arieta
arieta
arieta
Решение см. в файле.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 22760, Algebra, 12 klase
rewite pozalujsta kto mozet... ocenj nado! ;(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Leschinho
Leschinho
Leschinho
1. √2 /2
2.-√3
3. x=-П/6 +2ПК
4. x=+/- 2п/3+4ПК
5. х=П/6+ПК/3
6. х=7П/10+ПК
7. х=(-1)^к*П/15+Пк/5
8. х=ПК/6
9. х=+/-П/8 +ПК
10. 5П/6

bavarde
bavarde
bavarde
Удачи!
Apskaties risinājumu
<1/1>

arieta
arieta
arieta
otvet v prilozenii
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 22925, Algebra, 12 klase
в приложении
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bavarde
bavarde
bavarde
решение см. в файле
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 22961, Algebra, 12 klase
Целочисленный корень из числа 62497323

  Леса
  Леса
Леса
√62497323
выносим корень за скобки
3√6944147

Amoenus
Amoenus
Amoenus
Такого корня нет! Т.к Возведем в квадрат каждую из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и видим, что цифра в конце результата: 0,1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4,1. Таким образом, ни одно число, оканчивающееся на 2, 3, 7 или 8, не может быть квадратом целого числа! Ч.Т.Д

agent.
agent.
agent.
Ответ: Нет.
Возведем в квадрат каждую из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и заметим, какая цифра в конце результата: 0,1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4,1. Таким образом, ни одно число, оканчивающееся на 2, 3, 7 или 8, не может быть квадратом целого числа.


bavarde
bavarde
bavarde
Возведем в квадрат каждую из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и заметим, какая цифра в конце результата: 0,1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4,1. Таким образом, ни одно число, оканчивающееся на 2, 3, 7 или 8, не может быть квадратом целого числа.
№ 22966, Algebra, 12 klase
Grāmata: Algebra 10.–12.kl., III (Kriķis D., Šteiners K.)
Uzdevuma numurs: 56lpp A

atrisinat
1)cos²x/2 - sin²x/2 = sin2x
2)2sin²x-sin2x=0
3)cos2x+sin²x+sinxcosx=0
4)sin²x+sin²2x=1
5)cos²x+3sin²x+3sin2x=1

bavarde
bavarde
bavarde
1)cos²x/2 - sin²x/2 = sin2x
cosx=sin2x
cosx-2sinxcosx=0
cosx(1-2sinx)=0
cosx=0 sinx=½
x=П/2+Пk x=П/6+2Пn x=5П/6+2Пl
2)2sin²x-sin2x=0
2sin²x-2sinxcosx=0
sinx(sinx-cosx)=0
sinx=0 sinx=cosx
x=Пk x=П/4+Пn
3)cos2x+sin²x+sinxcosx=0
cos²x-sin²x+sin²x+sinxcosx=0
cos²x+sinxcosx=0
cosx(cosx+sinx)=0
cosx=0 cosx=-sinx
x=П/2+Пn x=3П/4+Пk

arieta
arieta
arieta
v prilozeniji.
Uda4i ! ;)))
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 22974, Algebra, 12 klase
тригонометрия
Apskaties uzdevumu
<1/1>

agent.
agent.
agent.
tyt vsjo praviljno
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 23439, Algebra, 12 klase
rewite kto mozet pozalusta!
Atrisint viendojumus:
1. sin 6x - sin 4x = 0
2. cos 3x + cos x = cos 2x
3. sin x + sin 3x + sin 5x = 0
4. cos 2x - √3 sin 2x = √3

bavarde
bavarde
bavarde
1. sin 6x - sin 4x = 0
2sin5xcosx=0
sin5xcosx=0
sin5x=0 cosx=0
5x=Пn x=П/2+Пk
x=Пn/5
2. cos 3x + cos x = cos 2x
2cos2xcosx=cos2x
cos2x(2cosx-1)=0
cos2x=0 2cosx-1=0
2x=П/2+Пk 2cosx=1
x=П/4+Пk/2 cosx=½
x=+-П/3+2Пn

kašķīte
kašķīte
kašķīte
Pielikuma ir izrēķināti pirmie 3 uzdevumi, piedod, ceturto tā ātrumā viars neatcerējos, kā risina, Vel katra piemēra beigās tev ir jānosaka x zīmējot to riņķīti (piemēram, ja sinx=0, tad x=Pi*n un ja sin10x=0, tad 10x=0 -->x=(Pi*n)/10).


1. sin6x –sin4x=0
2sin x*cos5x=0 //pēc formulas - summas pārveidošanas reizinājumā
2sin x*cos5x=0 | :2
sin x*cos5x=0
Sinx=0 un cos5x=0

2. cos3x +cosx= cos2x
2cos2x*cosx=cos2x //pēc formulas - summas pārveidošanas reizinājumā
2cos2x*cosx-cos2x=0
Cos2x(2*cosx-1)=0
Cos2x+0 un 2cosx-1=0
Cosx=-1/2
3. sinx+sin3x+sin5x=0
2sin3x*cos(-2x)+sin3x=0 //pēc tās pašas formulas, kas iepriekš
2sin3x*cos(2x)+sin3x=0 //cos vienmēr pozitīvs
sin3x * (2cos2x+1)=0
sin3x=0 un 2cos2x+1=0
cos2x=-1/2

4. cos2x-√3*sin2x=√3
cos2x-√3*2cosx*sinx=√3
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 23441, Algebra, 12 klase
lg8+lg5+lg2,5=
lg15+lg1,5=
2lg5+0,5lg16=
3lg5+0,5lg64=

cikite
cikite
cikite
1.) lg( 8·5·2,5)= lg100=2
2.) lg ( 15·1,5)=lg22.5
3.) lg5²+lg 16 0,5( 0,5 atrodas kapinātājā pie 16) = lg (25·4)=lg100=2
4.) lg5³+lg 64 0,5( 0,5 atrodas kapinatajā pie 64) =lg( 125·√64)=lg1000=3

***Lena***
***Lena***
***Lena***
1) lg8+lg5+lg2,5=lg(8·5·2,5)=lg100=2
2)ig15+lg1,5=lg(15·1,5)=lg125=2,5
3)2lg5+0,5lg16=lg5²+lg√16=lg(25·4)=lg100=2
4)3lg5+0,5lg64=lg(5³·√64)=lg120=2,2

jancis
jancis
jancis
3lg15,5
2lg16,5
2,5lg21
3,5lg69

bavarde
bavarde
bavarde
lg8+lg5+lg2,5=lg(8*5*2.5)=lg100=2
lg15+lg1,5=lg(15*1.5)=lg22.5
2lg5+0,5lg16=lg25+lg4=lg(25*4)=lg100=2
3lg5+0,5lg64=lg125+lg8=lg(125*8)=lg1000=3

kašķīte
kašķīte
kašķīte
1)lg8*5*2.5=lg100=2

2)lg15*1.5=lg22.5 (man gan šķiet, ka te ir domāts mīnus un tad būs lg15÷1.5=lg10=2)

3)lg5²+lg√16=lg25*4=lg100=2

4)lg5³+lg√64=lg125*8=lg1000=3
|< << 2/41 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV