Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 22992, Algebra, 8 klase
Теплоход отправился в дальний морской рейс. Когда он отошел от берега на расстояние 180 миль, за ним вылетел гидросамолет с экстренной почтой. Скорость гидросамолета в 10 раз больше скорости теплохода. На каком расстоянии от берега гидросамолет нагонит теплоход?

bavarde
bavarde
bavarde
x - скорость теплохода
180/(10x-x)=180/9x=20/x (часа) гидросамолет нагонит теплоход
10х*(20/х)=10*20=200 (км) гидросамолет нагонит теплоход
№ 23121, Algebra, 8 klase
Голубой учебник по алгебре для основной школы - 8класс ,мож есть у кого. Тема - квадрытные уравнения задание 16.2 Проверьте какие из чисел 0;1/2;1;-3;4 удовлетворяют в качестве корнец квадратным уравнениям: 1) Х(в квадрате) - Х - 12 = 0 2) Х(квадрат) - 4х = 0 3) 2х(квадрат) - 3х + 1 = 0 4) 2х(квадрат) - 18 = 0.

catwoman
catwoman
catwoman
1) x² - x - 12 = 0
D= 1 + 48 = 49
x = (1 + √49) ÷ 2 x = (1 - √49) ÷ 2
x = 8 ÷ 2 x = - 6 ÷ 2
x = 4 x = - 3

2) x² - 4x = 0
x (x - 4) = 0
x = 0 vai x - 4 = 0
x = 4

3) 2x² - 3x +1 = 0
D = 9 - 8 = 1
x = (3 + √1) ÷ 4 x = (3 - √1) ÷ 4
x = 4 ÷ 4 x = 2 ÷ 4
x = 1 x = ½

4) 2x² - 18 = 0
2x² = 18
x² = 9
x = 3

bavarde
bavarde
bavarde
1) x²-x-12=0
(0) 0-0-12≠0 (не подходит)
(½) ¼-½-12≠0 (не подходит)
(1) 1-1-12≠0 (не подходит)
(-3) 9+3-12=0 (подходит)
(4) 16-4-12=0 (подходит)
2) х²-4х=0
(0) 0-0=0 (подходит)
(½) ¼-2≠0 (не подходит)
(1) 1-4≠0 (не подходит)
(-3) 9-12≠0 (не подходит)
(4) 16-16=0 (подходит)
3) 2х²-3х+1=0
(0) 0-0+1≠0 (не подходит)
(½) ½-3/2+1≠0 (не подходит)
(1) 2-3+1=0 (подходит)
(-3) 18+9+1≠0 (не подходит)
(4) 32-12+1≠0 (не подходит)
4)2x²-18=0
(0) 0-0=0 (подходит)
(½) ½-18≠0 (не подходит)
(1) 2-18≠0 (не подходит)
(-3) 18-18=0 (подходит)
(4) 32-18≠0 (не подходит)

irina
irina
irina
решение задачи смотри в файле
Apskaties risinājumu
<1/1>

omds
omds
omds
1)-3; 4;
2)0; 4;
3)1/2; 1;
4)-3.

pilsener
pilsener
pilsener
x²-x-12=0 x²-4x=0 2x²-3x+1=0 2x²-18=0
d=1-4·1·(-12) x(x-4)=0 d=9-4·2 2x²=18
d=49 x1=0 x2=4 d=1 x=3
x1=4 x2=-3 x1=1 x2=0.25

gaziks
gaziks
gaziks
1)x²-x-12=0
D=1²-4·(-12)=49
x1=(1-7)÷2=-3
x2=(1+7)÷2=4

2)x²-4x=0
x(x-4)=0
x1=0 x2=4

3) 2x²-3x+1=0


4)2x²-18=0
2x²=18
x²=9
x1=3
x2=-3
№ 23192, Algebra, 8 klase
Atrisini Vienadojumu, atdalot binoma kvadrātu!

a) x² + 6x + 8 = 0
b)x² + 8x + 25 = 0

jaska
jaska
jaska
a)x²+6x+8=0 a=1 b=6 c=8
b)x²+8x+25=0 a=1 b=8 c=25

  Леса
  Леса
Леса
a) D=b²-4ac=6² -4*1*8=4
x1=-6-6/2*1=-4 x2=-6+2/2*1= -2
x1=-4
x2=-2

b)D=b²-4ac=8²-4*1*25= -36
нет решений

disko_diva
disko_diva
disko_diva
·
Apskaties risinājumu
<1/1>

FFS
FFS
FFS
a)x1=-2 x2= -4
b) Neredzu isti saknes, ar diskriminantu negribu rekinat

hasiaks
hasiaks
hasiaks
a) x = -2 ; x = -4 b) x = -7 ; x = 1
№ 23209, Algebra, 8 klase
Najdite korni uravnenij :

1)7y^2-13y = 5y^2 - 8y
2)(7-2x)(2x+7)-x(x-2)=49
3)(3v-4)(2x-3)=0

^2 - esli 4to eto vo vtoroj stepenji

repsis
repsis
repsis
1) = 2y^2-5y=0 y(2y-5)=0 y=0 vai 2y-5=0
y=0 y=2,5
2) = 14x+49-4x^2-14x-49=0
-4x^2=0
x=0
4) = 6x^2-9x-8x+12=0 - ja tu domāji nevis v, bet x
6x^2-17x+12=0
D>0 - 2 saknes
x1=1,5 x2=1,333..

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Решение см. в файле.
Apskaties risinājumu
<1/1>

gaziks
gaziks
gaziks
1)7y^2-13y = 5y^2 - 8y
7y²-5y²-13y+8y=0
2y²-5y=0
y(2y-5)=0
y1=0
2y-5=0
y2=5÷2=2,5

2)(7-2x)(2x+7)-x(x-2)=49
4x²+49-x²+2x=49
3x²+2x=0
x(3x+2)=0
x1=0
x2=-2÷3=-2/3

3)(3x-4)(2x-3)=0
6x²-9x-8x+12=0
6x²-17x+12=0
D=289-288=1
x1=(-6-1)÷2·6=-7÷12
x2=(-6+1)÷12=-5/12

avereco
avereco
avereco
1) 7y²-13y=5y²-8y
2y²-5y=0
y(2y-5)=0
y1=0
y2=2,5
2)(7-2x)(2x+7)-x(x-2)=49
49-4x²-x²+2x=49
5x²-2x=0
x1=0
x2=0,4
3)divi nezinamie, uzrkasti normalu vienadibu!!!

FFS
FFS
FFS
1)7y^2-13y-5y^2+8y=0
2y^2-10y=0
y1=0
y2=2,5
№ 23233, Algebra, 8 klase
¼·¼²

½³÷¼

¼·¾

Sergey
Sergey
Sergey
1/64
1/2
3/16

fishb0ne
fishb0ne
fishb0ne
1) 1/64
2) 1/2
3) 3/16

gaziks
gaziks
gaziks
¼·¼²=1/4·1/16=1/64

½³÷¼=1/8÷1/4=4/8=1/2

¼·¾=1·3/4·4=3/16

oracle01
oracle01
oracle01
¼³
0.5
3/16

avereco
avereco
avereco
1)1/64
2)1/2
3)3/16

FFS
FFS
FFS
1) 1/4 * 1/8 = 1/32
2) 1/6 : 1/4 = 2/3
3) 1/4 * 3/4 =3/16
№ 23235, Algebra, 8 klase
x+2/y3* (-25y2/4x)
c-7/16c4 *24c/y

irina
irina
irina
x+2/y3* (-25y2/4x)
c-7/16c4 *24c/y

смотри решение в файле
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 23311, Algebra, 8 klase
aprēķini: a.) √256; b.) -√400; c.) √361; d.) √196; e.) -√49; f.) -√324; g.)2/3√144; -2/5√525

obligāti vajag līdz 21.00!!
Jau iepriekš paldies! :))*

-BeautifulSoul-
-BeautifulSoul-
-BeautifulSoul-
a)16; b)-20; c)19; d)14; e)-7; f)-18; g)= 2/3x12 = 2/36 = 1/18; pēdējo slinkums tagad risināt, gan jau kāds cits to tev pateiks. ;)

Thar
Thar
Thar
a)16 b)-20 c)19 d)14 e)-7 f)-18 g)~0,06
~0,01746

angel
angel
angel
a)16; b)-20; c)19; d)14; e)-7; f)-18; g)8; h)-2√21

wiper
wiper
wiper
a) 16
b) -20
c) 19
d) 14
e) -7
f) -18
g) 8
d) -10

Jiraiya
Jiraiya
Jiraiya
A) 16
b) 20
c) 19
d) 14
e) 7
f) 18
g) 8 ; nevar iznest
№ 23312, Algebra, 8 klase
Varda diena Ievas draugi gribeja vinai uzdavinat gramatu.apreikinot izradijas:ja katrs no draugiem iedotu 50 santimus, tad pietruktu 40 santimu, turpretim, ja katrs iedotu 80 santimus, tad vel atliktu Ls 1.40, par ko nopirkt ziedus. Cik maksaja gramata.?

Linardeklis
Linardeklis
Linardeklis
50x=y-40 y=50*6+40=340sant.
80x=y+140
Atbilde:340sant.
y=50x+40
80x=50x+40+140
30x=180
x=6(draugi)

irina
irina
irina
x- draugu skaits
50x+40=gramata
80x-140=gramata
50x+40=80x-140
-30x=-180
x=180/30
x=6

50*6+40=340
80*6-140=340
ATBILDE

gramata maksa 3,40 Ls

angel
angel
angel
x - draugu skaits
y - gramatas vērtība
50x + 40 = y
80x - 140 = y
50x + 40 - 80x + 140 = 0
30x = 180
x = 6
y = 50·6 + 40 = 340 sant, jeb 3.40 Ls

wiper
wiper
wiper
50x+40=80x-140
-30x=-180
x=6
x ...tik bija daraugu
50*6+40=3,4 Ls

Sergey
Sergey
Sergey
50x+40=y
80x-140=y

-30x+180=0
x=6
y=3,40
Atbilde: Ls 3,40
№ 23316, Algebra, 8 klase
aprēķini izteiksmes vērtību: a) √36·√16-2√49; b) 2√81-3√25; c) √625÷√25-√144÷√9; d) 2/9√81-3/8√64

paldies jau ieprieksh :))

  Леса
  Леса
Леса
a)10
b)8.83
c)20
d)-0.55

-BeautifulSoul-
-BeautifulSoul-
-BeautifulSoul-
a)√36·√16-2√49 = 6·4-(2·7) = 24-14=10
b)2√81-3√25 = 2·9-3·5= 18-15=3
c)√625÷√25-√144÷√9 = 25÷5-12÷3= 5-4=1
d)2/9√81-3/8√64 = 2/9·9-3/8·8= 18/9-24/8 = 2-3=-1

nu lūdzu. ;)

Thar
Thar
Thar
a)6·4-2·7=10 b)18-15=3 c)25÷5-12÷3=1

Satan
Satan
Satan
√36·√16-2√49=6·4-2·7=24-14=10
2√81-3√25=2·9-3·5=18-15=3
√625÷√25-√144÷√9=25÷5-12÷3=5-4=1
2/9√81-3/8√64=2/9·9-3/8·8=2-3=-1

wiper
wiper
wiper
a)10
b)3
c)1
d)-1
№ 23334, Algebra, 8 klase
S dvux stancij,rasstojanije mezdu kotorimi =76,5 km, vixodjat odnovremenno v odnom napralenije 2 pojezda.Pervij pojezd, sledujuwej za vtorim, proxodit za 4as 31,5 km , a vtoroj - 18,75 km . 4erez skoko vremeni 1 pojezd nagonit vtoroj?Kakoe rasstojanije projdet k etomu momentu 1 pojezd....

^^SPY^^
^^SPY^^
^^SPY^^
31,5-18.75=12,75 (km) dogonjaet za 4as
76,5÷12,75=6 (4asov)- dogonet 4erez eto vremja
18,75·6=112,5 ( km) proedit pervij poezd

  Леса
  Леса
Леса
через час : 76,5+18,75-31,5=63,75 и 18,75
через 6 часов : 76,5+(18,75*6)-(31,5*6)=0
через 6 часов догонит.
1 проедет : 112,5 км

irina
irina
irina
31.5x=18.75x+76.5
31.5x-18.75x=76.5
12.75x=76.5
x=6
4erez 6 4asov pervij poezd dogoni vtoroj
31.5*6=189 km
pervij poezd projdet 189 km

bavarde
bavarde
bavarde
31.5-18.75=12.75 (km/h) ātrumu starpība
76.5/12.75=6 (h) нагонит 1 поезд 2 поезд
6*31.5=189.6 (km) проедет 1 поезд
|< << 3/110 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV