Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 73771, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Ekonomika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
A
B
B
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 73876, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Lūdzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Ieguvumi un zaudējumi no importa palielināšanās

Ieguvumi Zaudējumi
Valsts


importa gadījumā valdība iegūst muitas nodokļa ieņēmumus;
eksporta gadījumā valdība iegūst lielākus ieņēmumus no nodokļiem: PVN, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmuma ienākuma nodokli, u.c. Būs nepieciešams liels darbaspēks un resursi , kā rezultātā radīsies noslodze
Uzņēmējs


Palielināsies iespēja ražot pašmāju preces Iekšzemes ražotājiem var būt zaudējumi importa dēļ.
Patērētājs


Patērētāju ieguvums palielinās, esot brīvai starptautiskajai tirdzniecībai. Preces būs jāiegādājas par lielāku cenu


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74256, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Pārbaudes darbs " nauda, naudas pieprasījums un piedāvājums"
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Discite
Discite
Discite
Pārbaudes darbs 12. klasei par tēmām nauda, naudas pieprasījums un
piedāvājums.
1.uzdevums. Aprēķini:
2004.g. Latvijā saražotais un pārdotais preču un pakalpojumu daudzums (P x Q)
2004.g. cenās bija 7,4 miljoni latu un naudas aprites ātrums (V) – 2,7. Aprēķini, kādu
naudas daudzumu (M) apgrozībā vajadzēja nodrošināt!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74273, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Lūdzu palīdziet kas var, man ļoti vaig šī uzdevuma risinājumu, līdz 5dienai.

Juris bankā noguldīja 10 000 eiro uz četriem gadiem. Termiņnoguldījuma procentu likme ir 2% gadā, bet kredītprocentu likme ir 6% gadā. Obligātās rezerves norma ir 3%.
Aprēķini un parādi aprēķina gaitu!
1.Cik eiro no šī noguldījuma bankā jātur kā obligātās rezerves?
2.Cik lielu naudas summu banka var izsniegt kredītos no šī noguldījuma?
3. Kādu naudas summu banka aprēķinās Jurim kā procentu maksājumus par noguldījumu termiņa beigās? Tiek rēķināti vienkāršie procenti.

56151md
56151md
56151md
1)3% * 10000 = 300 eiro
2)10000 -300 = 9700 eiro
3)S = 10000 * (1 +5*0,02 ) = 11000 eiro


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74330, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
3.nodaļa
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Mandy
Mandy
Mandy
pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74385, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Pārbaudes darbs ekonomika,vajag atbildes.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74386, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Pārbaudes darbs ekonomika,
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
Tika veikts pētījums un salīdzināti pilsētas „X” šuvēju un datorprogrammētāju darba tirgus.
Darba algas eur/h Pieprasīto strādnieku skaits Strādnieku skaits, kuri piedāvā savus pakalpojumus Darba algas eur/h Pieprasīto strādnieku skaits Strādnieku skaits, kuri piedāvā savus pakalpojumus


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74388, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Ekonomika.12kl.Parbaudes darbs.Vajag atbildes.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Discite
Discite
Discite
Risinājums ir pielikumā pievienotajā dokumentā. :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
Uz foto
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74413, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Pārbaudes darbs ekonomika.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Discite
Discite
Discite
Risinājums ir pievienotajā dokumentā. :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
Uz foto
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74430, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
pārbaudes darbs ekonomika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Discite
Discite
Discite
Latvijas iedzīvotājus vecuma posmā no 15 gadiem līdz 64 gadiem sauc par darba resursiem jeb
darbaspēku.
Iedzīvotāju grupu līdz 15 gadiem sauc par iedzīvotājiem līdz darbspējas vecumam, bet pēc 64
gadiem par iedzīvotājiem pēc darbspējas vecuma. Taču ne visi savas darbaspējas aktīvi piedāvā
darba tirgū. Mājsaimnieces, skolēni, studenti, invalīdi, pensionāri, kuri ir darbaspējas vecumā,
tomēr izvēlas nemeklēt darbu, ir ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji. Visi, kuri piedāvā savu darbu
ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, ir ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Daļa iedzīvotāju vecumā
no 15 līdz 64 gadiem dažādu apstākļu dēļ meklē darbu, bet to nevar atrast un reģistrējas
nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tā kā šie iedzīvotāji aktīvi meklē darbu
un var atgriezties darba tirgū, tad arī viņus pieskaita pie ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 42/43 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV