Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 30470, Dabaszinības, 10 klase
Vajadzīga informācija,referāts,vai projekta darbs par meža izciršanu Latvijā

maxe
maxe
maxe
Sakarā ar sarežģīto ekonomisko situāciju tiek ārkārtīgi strauji iznīcināti meži. Veltīgi nosodīt cilvēkus, kuri, neredzot citus ienākumu avotus, izcērt un pārdod savus privātos mežus, lai nodrošinātu pieticīgu eksistenci ģimenei un izglītību bērniem. Tomēr pieejamie vēsturiskie materiāli liecina par to, ka visa Ziemeļeiropas senā kultūra - vai tie būtu skandināvu mīti, ķeltu Karaļa Artūra leģendu cikls, ģermāņu Nibelungu dziesma, Īrijas druīdiskā kultūra vai latviešu dainas - ir radusies un izveidojusies brīnumu pilnā, varenā un mūžīgā mežā. Līdz ar to, mežu izciršana iznīcina ne tikai konkrētas zemes ekosistēmu, bet arī vesela reģiona kultūr

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Sakarā ar sarežģīto ekonomisko situāciju tiek ārkārtīgi strauji iznīcināti meži. Veltīgi nosodīt cilvēkus, kuri, neredzot citus ienākumu avotus, izcērt un pārdod savus privātos mežus, lai nodrošinātu pieticīgu eksistenci ģimenei un izglītību bērniem. Tomēr pieejamie vēsturiskie materiāli liecina par to, ka visa Ziemeļeiropas senā kultūra - vai tie būtu skandināvu mīti, ķeltu Karaļa Artūra leģendu cikls, ģermāņu Nibelungu dziesma, Īrijas druīdiskā kultūra vai latviešu dainas - ir radusies un izveidojusies brīnumu pilnā, varenā un mūžīgā mežā. Līdz ar to, mežu izciršana iznīcina ne tikai konkrētas zemes ekosistēmu, bet arī vesela reģiona kultūras avotu. Apturēt šo procesu ir izdevies tikai dažās vietās ar patiesu sava darba entuziastu enerģisku un ilgstošu darbu. Tauta cīnās par elementāru izdzīvošanu, politiķiem ir citas prioritātes. Mežs tikmēr atstāj mūsu pasauli. Dažādu sabiedrisko organizāciju rīkotās akcijas un publikācijas masu mēdijos ir bijušas nepietiekamas lai apstādinātu notiekošo neprātu. Reti kur notiek normāli meža atjaunošanas darbi. Arī cilvēka āda ir spējīga atjaunoties tikai līdz zināmai robežai. Ja apdeguma, vai citas traumas rezultātā ir zaudēts vairāk par ceturto daļu ādas, tad pat mūsdienu medicīna nedod nekādu garantiju cilvēka izdzīvošanas iespējai. Māte Zeme, tāpat kā cilvēks, ir dzīva būtne un, tāpat kā cilvēkam, tai ir savas robežas. Mūsu pienākums un atbildība ir šīs robežas nepārkāpt, mainīties pašiem un atrisināt šo problēmu “Šeit un tagad” nevis “Kaut kad kādreiz”, kad īsta meža vairs nebūs. Aicinām īpašniekus saudzēt savus mežus. Neizcirsti tie var izrādīties daudz noderīgāki arī no samnieciski ekonomiskā viedokļa. Aicinām vākt ziedojumus, par saziedoto naudu atpirkt nociršanai paredzētos mežus un ar apgrūtinājuma nosacījumiem, kas ietverti līgumā, dāvināt tos valsts rezervātiem. Nekādā gadījumā nevajadzētu šos nociršanai atpirktos mežus paturēt privātpersonas vai kādas organizācijas īpašumā, lai cik labi un pozitīvi nebūtu sākotnējie nodomi. Pietiek atgadīties kādai ķezai ar nekustamā īpašuma nodokli vai juridisko atbildību, kura parasti tiek garantēta ar īpašumu, un mežam atkal draud nociršana. Pasaku māja šobrīd sadarbojas ar Teiču Valsts Rezervātu, ar kuru noslēgtais līgums garantē meža apsardzi, paturot Zaļā Ordeņa un naudas ziedotāju kontroli par līdzekļu izlietojumu un jauniegādātās teritorijas pielietojumu dabas rezervāta statusā. Teiču valsts rezervāts ir lielākā aizsargājamā mitrzemju teritorija Eiropā Ceram, ka izdosies atrast sadarbības iespējas arī ar citiem valsts rezervātiem.


Visus cilvēkus, kuriem ir interese par Latvijas mežu aizsardzību, aicinām uz konkrētu rīcību. Laiks nestrādā mūsu labā. Ik stundu tiek iznīcināts hektāriem meža.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Vētra, kas plosījās janvārī Latvijā, nepaliek bez sekām kā kokrūpniecības nozarē, tā arī citās nozarēs.
Visnozīmīgākās problēmas pēc vētras bija saistītas ar elektroenerģijas atjaunošanu. Kā ziņoja Latvenergo pārstāvji, seku novēršanai augstsprieguma līnijām bija nepieciešamas vairākas dienas, bet zemsprieguma līnijām - pat nedēļas. [1.]Janvāra beigās meža nozares portālā www.latvianwood.lv tika publicēts raksts par aptuveniem vētras radītajiem zaudējumiem mežsaimniecībā un ar to saistītās nozarēs. Zemkopības ministrija bija aprēķinājusi, ka mežiem radītie zaudējumi ir apmēram 104 miljoni latu. Kokrūpniecības eksperti bija aprēķinājuši potenciālos zaudējumus, kas varētu rasties, ja netiks pielietota saprātīga mežu izciršana un vējgāžu kopšana – tie ir aptuveni 50 miljoni latu. Tika pieminēts, ka vētras rezultātā sortimenta dažādība iespējama tikai 20% apmērā (pretstatā 60% normālos apstākļos). Ja sortimenta apjoms saglabāsies ļoti līdzīgs 2004. gada apjomam, tad faktiski dubultosies papīrmalkas daudzums. Tādējādi tika prognozēts, ka labam sortimentam cenas pat nedaudz pieaugs, taču papīrmalkai – kritīsies.

Turpinājums failā ->
Apskaties risinājumu
<1/3>

yes
yes
yes
Sakarā ar sarežģīto ekonomisko situāciju tiek ārkārtīgi strauji iznīcināti meži. Veltīgi nosodīt cilvēkus, kuri, neredzot citus ienākumu avotus, izcērt un pārdod savus privātos mežus, lai nodrošinātu pieticīgu eksistenci ģimenei un izglītību bērniem. Mežu izciršana iznīcina ne tikai konkrētas zemes ekosistēmu, bet arī vesela reģiona kultūras avotu. Apturēt šo procesu ir izdevies tikai dažās vietās ar patiesu sava darba entuziastu enerģisku un ilgstošu darbu. Tauta cīnās par elementāru izdzīvošanu, politiķiem ir citas prioritātes. Mežs tikmēr atstāj mūsu pasauli. Dažādu sabiedrisko organizāciju rīkotās akcijas un publikācijas masu mēdijos ir bijušas nepietiekamas lai apstādinātu notiekošo neprātu. Reti kur notiek normāli meža atjaunošanas darbi. Arī cilvēka āda ir spējīga atjaunoties tikai līdz zināmai robežai. Ja apdeguma, vai citas traumas rezultātā ir zaudēts vairāk par ceturto daļu ādas, tad pat mūsdienu medicīna nedod nekādu garantiju cilvēka izdzīvošanas iespējai. Māte Zeme, tāpat kā cilvēks, ir dzīva būtne un, tāpat kā cilvēkam, tai ir savas robežas. Mūsu pienākums un atbildība ir šīs robežas nepārkāpt, mainīties pašiem un atrisināt šo problēmu “Šeit un tagad” nevis “Kaut kad kādreiz”, kad īsta meža vairs nebūs. Aicinām īpašniekus saudzēt savus mežus. Neizcirsti tie var izrādīties daudz noderīgāki arī no samnieciski ekonomiskā viedokļa. Aicinām vākt ziedojumus, par saziedoto naudu atpirkt nociršanai paredzētos mežus un ar apgrūtinājuma nosacījumiem, kas ietverti līgumā, dāvināt tos valsts rezervātiem. Nekādā gadījumā nevajadzētu šos nociršanai atpirktos mežus paturēt privātpersonas vai kādas organizācijas īpašumā, lai cik labi un pozitīvi nebūtu sākotnējie nodomi. Pietiek atgadīties kādai ķezai ar nekustamā īpašuma nodokli vai juridisko atbildību, kura parasti tiek garantēta ar īpašumu, un mežam atkal draud nociršana.
Visus cilvēkus, kuriem ir interese par Latvijas mežu aizsardzību, aicinām uz konkrētu rīcību. Laiks nestrādā mūsu labā. Ik stundu tiek iznīcināts hektāriem meža.
№ 39222, Dabaszinības, 10 klase
plzzz uzrakstie man eseju par dabas probleemu ar wisu risinaajumu! jau ieprieksh paldies!

GedeoN
GedeoN
GedeoN
Dabas katastrofas

Dabas katastrofa ir katastrofa, kura rodas dabas apstākļu rezultātā. Dabas katastrofas var izraisīt zemestrīces, viesuļvētras, vulkānu izvirdumi, sausums, lavīnas, cunami, seljes, plūdi, sals, karstums, slimību uzliesmojumi, ugunsgrēki, krusa, sniega vētras u.c.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

kasparsMB
kasparsMB
kasparsMB
GAISA PIESĀRŅOJUMS

Tīra gaisa sastāvā parasti ir 78% slāpekļa, 21% skābekļa un 1% citas gāzes.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

Triobet
Triobet
Triobet
Ekoloģija – zinātne, kas apraksta un izskaidro dzīvo organismu un vides saistību. Vārds ekoloģija nāk no grieķu valodas oikos, kas nozīmē māja vai saimniecība, un logos – mācība, tātad ekoloģija ir mācība par organismiem un aptverošās vides attiecībām. Vidi veido dzīvie organismi, gan apkārtējās pasaules nedzīvās dabas sastāvdaļas – zeme, ūdens, gaiss.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 39225, Dabaszinības, 10 klase
wajadziigi darbi(esejas) vismaz uz 5lpp no katras teemas!
1)Derigie izrakteni, dazados Latvijas novados!
2)Atkritumu skirosana un parstrade!
3)Abaltijas juras ekologiskas problemas un to risinajums!
luudzu palydziet jo man weel pasham 4 esejas jaadrukaa uz rytdienu! ljoti luudzu palydziibu! :(

GedeoN
GedeoN
GedeoN
Baltijas jūras ūdens kvalitāti ietekmē piesārņojums, kas rodas apdzīvotajās vietās, rūpniecības un lauksaimniecības objektos gan jūras krastā, gan visā sateces baseinā. Gadu gaitā upes ienesušas jūrā lielu daudzumu ķīmisko vielu ( slāpekli, fosforu, smagos metālus- dzīvsudrabu, svinu, kadmiju u.c.) un organisko piesārņojumu (pesticīdus u.c.)
Baltijas jūra ir vairāk piesārņota nekā citas Atlantijas okeāna jūras. Piesārņojumu veicina niecīgā ūdens apmaiņa starp Baltijas jūru un Ziemeļjūru, kas noris ļoti lēni- vidēji 45 gadu laikā. Diemžēl liels piesārņojuma daudzums nonāk jūrā no attīstītajām piekrastes valstīm.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/6>

  Леса
  Леса
Леса
Tagadnē valstīm, kas ir novietotas ap Baltijas jūru, svarīgas ir problēmas, kas ir saistītas ar viņa radioaktīvo piesārņojumu, īpaši ņemot vērā to faktu, ka jūra ir apveltīta ar galēji zemu spēju pie pašattīrīšanās. Baltijas jūra pie laukuma aptuveni 400000 km2 visai melkovodno (vidējais dziļums aptuveni 50 m, apjoms aptuveni 20000 km3 un, spēcīgas atšķirtības dēļ no Atlantiska okeāna, pilnas ūdens aizstāšanas vidējs laiks viņā saliek aptuveni 27 gadus. Vajag atzīmēt tagadējs kopējs ekoloģisks neblagopoluchie Baltijas jūras. Viņš ir saistīts ar nomatu deviņu valstu rūpniecisku atiešanu viņa Vodos, esamībās uz attīstītas atoma enerģētikas piekrastes.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Triobet
Triobet
Triobet
http://www.macies.celotajs.lv/publ/learn/environment-lv/html/ch04.html

Выбирай.
№ 40642, Dabaszinības, 10 klase
Vaidzetu palidzet uzrakstit eseju ar 4 argumentiem esejas tema : Gravitācijas spēku nozīme daba, sadzīve un tehnikā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Triobet
Triobet
Triobet
Gravitācija ir spēks, kas Visumā pievelk vienu objektu pie otra. Tas ir spēks, kas liek kosmiskajiem ķermeņiem kustēties uz Zemes pusi.

Fail.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 40878, Dabaszinības, 10 klase
Uzrakstīt eseju vai mazu sacerējumu par Latvijas dabas muzeju,ko no tā var uzzināt,fakti,novērojumi (!) utt.

Написать эссе или небольшой очерк о Latvijas dabas muzejs,какие факты можно оттуда узнать,какие выводы можно сделать из наблюдений,что видели и т.д. (на латышском)

Supervaronis
Supervaronis
Supervaronis
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/muzejs/
http://www.kulturaskarte.lv/Object.aspx?back=search&objectId=1450
http://fotoalbums.ldm.gov.lv/cgi-bin/scripts/albums/albums.cgi?d=ekspozicijas&k=jura/&t=1
http://www.nra.lv/zinas/9859-dabas-muzejs-dzimsanas-diena-svetki-ari-dzivniekiem.htm

valerija92
valerija92
valerija92
Latvijas Dabas muzeja aplūkotā ekspozīcija piedāvā plašu, izsmeļošu informāciju par Zemes ekosistēmu un tās problēmām, īpaši apskatot cilvēka un vides mijiedarbības jautājumus, vides piesārņojumu, ūdens resursu problēmas. Informāciju bija viegli uztver, jo ir daudz ilustratīvo materiālu (dažadi vizuāli izteiksmīgi un interesanti veidoti informatīvie stendi, maketi, utt.), kā arī viss pasniegts saprotamā, vienkāršā valodā. Īpaši viegli un ātri bija iespējams iegūt informāciju noskatoties īsfilmu par ozona slāni, kur bija izteiksmīgi pavēstīts arī par pašu cilvēku saimniekošanas paradumu spēcīgo ietekmi uz ozona slāņa samazināšanās problēmu.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 41644, Dabaszinības, 10 klase
Aprēķināt cik lielu tilpumu ieņem ūdeņradis, kas reaģē ar 5.6l slāpekļa un cik liels tilpums ir NH3 kas rodas reakcijā!

ozy
ozy
ozy
Te būs.
Apskaties risinājumu
<1/1>

-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 41803, Dabaszinības, 10 klase
argumenteeta eseja par gravitaacijas speeku nozimi dabaa,sadzivee un tehnika

Triobet
Triobet
Triobet

Gravitācija ir spēks, kas Visumā pievelk vienu objektu pie otra. Tas ir spēks, kas liek kosmiskajiem ķermeņiem kustēties uz Zemes pusi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 50674, Dabaszinības, 10 klase
Aprēķini, cik reižu Zemes diametrs [ 127135 km] ir lielāks par ābola diametru [5 cm] ! Aprēķini, cik reižu ābolsir lielāks par sarkano asinsķermenīti, kura diametrs ir apmēram 7,5 mikrometri. Pamato kāpēc mikropasaules un megapasaules dažkārt salīdzina ar makropasaules ķermeņiem.

commandant
commandant
commandant
2542700

Es
Es
Es
127135÷0,0000005=2542x
5÷0,0075=666x

cittrons
cittrons
cittrons
Te būs:
1)127135km:0,005km=25 427 000(reizes)
2)5cm:0,000 075=66666,6(reizes)

zahar
zahar
zahar
1. 12713500000/5=2542700000 reizes lielāks
2. 7.5 mikrometri=7.5*10^-6m=7.5*10^-8cm
5/7.5*10^-8=0.7*10^8 reizes lielāks

Jo tas ir vieglāk
№ 55371, Dabaszinības, 10 klase
Uzdevums failā!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

anjka
anjka
anjka
1) V CO2=?
n CH4=V/Vo=1/22.4=0.045mol
=>n CO2=0.045mol
V CO2=n*Vo=0.045*22.4=1l (litrs)

2) n CH4=V/Vo=1/22.4=0.045mol
n H2O=0.09mol
Tātad m H20=n*M=0.09*18=1.62g
1.62g=1.62ml(mililitri)
№ 59338, Dabaszinības, 10 klase
Lūdzu palīdziet šo uzdevumu.!
2.Izsaki dotos lielumus metros,izmantojot skaitļa normālformu!
a)Vidējais attālums no Zemes līdz Mēnesim ir 384 400km=...m
b)Gaisma 1 sekundē veic attālumu 300 000km=...m
c)Saulei tuvākā zvaigzne Centraura a atrodas attālumā 4,3 l.y=...km=...m
d)Cilvēka mata diametrs ir 0,1mm=...m
f)Lāzera sarkanās gaismas viļņa garums ir 0,76um=...m
g)Skābekļa atoma diametrs ir 0,15nm=...m
3.Izsaki attālumu no Saules līdz Zemei metros,kilometrus,astronomiskajās vienībās,gaismas gados,parsekos! Iepriekš paldies.:)

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV