Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 21962, Filosofija, 11 klase
Эссе на тему - Человек и философия жизни. Помогите.....

irina
irina
irina
Философия жизни
Содержание
• Самоироническое или вместо пролога
• Мировоззренческое
• Книга первая. Человек

1. Смысл бытия, смысл жизни
2.
3. Цель бытия
4.
5. Цель жизни
6.
7. Цель жизни. Бессмертность как всеобщий принцип развития
8.
9. Категорический универсум
10.
11. На пороге новой эры
12.
13. Счастье
14.
15. Мужчина и женщина
16.
Книга вторая. Человек в социуме

1. Социальное обустройство, политика
2.
3. Судьба России
4.
5. Глобальные проблемы человечества в XXI веке и судьба России
6.
7. Семья
8.
• Истинные ценности человеческой жизни

• Ведущая тенденция: нравственный прогресс или нарастание зла?

• Кто сторож тебе, человек?

• Словарь

Продолжение в файле ->
Apskaties risinājumu
<1/58>

Shine
Shine
Shine
Вот здесь описывается философия жизни... но в принцепе можно взять как эссе...
http://istina.rin.ru/philosofy/text/3618.html

eclipse
eclipse
eclipse
Философия в жизни человечества и общества.

План.
1.Сущность и жизненный смысл мировоззрения. Структура миро-
воззрения.
2.Исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиоз-
ное, философское. Религиозная картина мира.
3.Что такое философия и зачем она? Предмет философских раз-
мышлений в истории философской мысли.
4.Основной вопрос философии. Материализм, идеализм, агности-
цизм.
5.Предназначение философии, ее задачи и функции.
6.Философия и частнонаучные знания. Предмет философии. Проб-
лемы научности философского мировоззрения.

Литература:
1.Введение в философию. Ч.1 М., 1989.
2.Философия. Учебник для вузов. 1995

www.helpriga.lv
www.helpriga.lv
www.helpriga.lv
musu dzivej ir jega-dzivot! dzives nozime ir katram cilveekam sava-citam milet, citam dzivot, citam karjera! bet kopa tas nozime tikaj vienu piepildid savu dzives jegu! katrs zin ko grib~!

Dream
Dream
Dream
Посмотри вот здесь
http://shkola.lv/index.php?mode=cht&chtid=134
№ 21979, Filosofija, 10 klase
kto iz filosofof rodilsja v belarussii v 1963 godu. v tri goda pereehal v kitaj ipraslavilsja tamm !
1) kto etot 4elovek ???
2) 4em on znamenit ?
otveti nuzni do 18:00 !!!!!

Gimme
Gimme
Gimme
Далай-Лама

Он-тибетский монах,бориться за независимость Тибета.

agent.
agent.
agent.
erodo nikolaji4 !! znamenit tem 4to otkril 4 filosofskih licejev i napisal o4enj mnogo knig !!!!
№ 22265, Filosofija, 12 klase
Vajag referatu par (Vai kultūras attīstība nodrošina laimi?)

bavarde
bavarde
bavarde
http://www.atlants.lv/?menu=50&virstema=4&subtema=15&w_id=370175

agent.
agent.
agent.
Lai atbildētu uz šo jautājumu vispirms ir nepieciešams noskaidrot vārdu “kultūra”, “attīstība” un “laime” jēdzienus. Lai gan skaidrojumi ir ļoti daudz (vārdam ”kultūra” ap 300), es izvēlējos tos, kas, manuprāt, vistiešāk un precīzāk raksturo šos jēdzienus.
Kultūra (lat. Cultūra, apstrādāšana, kopšana) - ir vēsturiski un sociāli nosacīta, dažādos cilvēka darbības veidos iemiesota cilvēka attieksme pret dabu, sabiedrību un pašam pret sevi, attieksme, kas rosina cilvēku darboties, reglamentē un regulē cilvēka darbību visās viņa darbības un eksistences jomās un nodrošina sabiedrībai adaptācijas iespējas un spējas mainīgajā pasaulē.1
Attīstība – viena no fundamentālajām filosofiskajām kategorijām, kas raksturo neatgriezenisku un likumsakarīgu materiālo un ideālo objektu maiņu, kā kvalitatīvo tā arī kvantitatīvo. Ļ. Vigotskis par “attīstību” uzskata :
1)pāreju no naturāliem (dabiskiem) uz augstākiem (kulturāliem) psihiskiem procesiem,
2)vielas (dabiskas parādības) pārvarēšanu un formu (aktīvs pamats), pakļaujoties sociālam noteikumam.
Laime – objektīvā nozīmē - likteņa labvēlība, subjektīvā – šīs labvēlības izjušana, tīksmes, pacilātības, apmierinātības un prieka stāvoklis. Laime saistīta ar visu īstu vērtību sasniegumiem un tieksme pēc tās var segtie ar tieksmi pēc dziļākām vērtībām.

Turp. failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

Sk1N
Sk1N
Sk1N
Vai kultūras attīstība nodrošina laimi?
Ja uz šo jautājumu vajadzētu atbildēt apstiprinoši vai noliedzoši es atbildētu “jā”. Bet šajā jautājumā ir ietverta tāda doma ka, lai atbildētu nepieciešams izvērtēt kas ir “kultūra” un “laime”.
Vārds kultūra nācis no latīņu valodas, kur cultura vispirms nozīmēja augsnes apstrādi. Vēlāk šo vārdu šo vārdu sāka attiecināt uz intelektu un garīgo kopumu. Pateikt universālu kultūras definīciju ir grūti. Viena no precīzākajām ir sekojoša:
1.dala beigas
№ 24295, Filosofija, 12 klase
Напишите рассуждение на тему "Смысл бытия" (500-600 слов)

Sandra
Sandra
Sandra
http://www.school-city.by/index.php?Itemid=72&id=7923&option=com_content&task=view
№ 25497, Filosofija, 10 klase
ew kads nevar atsutit kadu zpd(zinatniski petniecisko darbu)plzz
meil kristapscermanis@inbox.lv
p.s uz to prieksmetu var neskatities.. vienalga kadaa..

angel
angel
angelLatviešu rakstības vēsture
Ņemot vērā, vai rakstība ir jau izveidojusies, rakstības īpatnības, cik labi šī rakstība atspoguļo runāto valodu, jaunākā laikā - literāro valodu, latviešu valodas vēsturē var izdalīt četrus periodus:
I periods - bezrakstu periods, līdz 1525.gadam;
II periods - veclatviešu rakstības periods, 1525. - 1856. gads;
III periods - jaunlatviešu rakstības periods, 1856. - 1888. gads;
IV periods - mūsdienu ortogrāfijas izveide (latviešu nacionālās literārās valodas vēsture), 1888.gads - šodiena.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/14>
№ 26241, Filosofija, 9 klase
Мне надо найти в интернете материал тоесть сделать доклад на тему ''Образование в Литве''.Найти про образование в Литве,про школы,какие там правила ,может быть если есть форма и т.д и т.п

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Срединная ЛитваСрединная Литва
Среди́нная Литва́ (польск. Litwa Środkowa) — государственное образование на территориях восточной Литвы и западной Белоруссии с центром в Вильне (октябрь 1920 — март 1922), занятых в октябре 1920 войсками генерала Люциана Желиговского.

Прод. см. в файле
Apskaties risinājumu
<1/6>

Blizko
Blizko
Blizko
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Образование_в_Литве - вот страница с ссылками, надеюсь поможет )
№ 26702, Filosofija, 9