Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73462, Fizika, 11 klase
Palīdziet lūdzu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Kulona likums.
1.uzdevums.
Elektrona orbītas diametrs ūdeņraža atomā ir 0,1 nm. Aprēķini pievilkšanās spēku starp elektronu un kodolu ūdeņraža atomā.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 73714, Fizika, 11 klase
3.21.Ko sauc par iztvaikošanu?3.22.Kā var izskaidrot iztvaikošanu no molekulāri kinētiskās teorijas viedokļa?3.23.Kā mainās iztvaikošanas intensitāte, paaug-stinoties temperatūrai?3.24. Ko sauc par īpatnējo iztvaikošanas siltumu?3.25.Kas mainītos uz Zemes, ja ūdens īpatnējais iztvaikošanas siltums būtu lielāks?

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 73767, Fizika, 11 klase
Grāmata: Fizika 11.kl. (Šilters E. u.c.)
Uzdevuma numurs: 1

Izvērtē, vai apgalvojums ir patiess, apvelc un pamato savu atbildi!
1)Ja negatīvi lādēts vadītājs pieskaras neuzlādētam vadītājam, tad tajā (neuzlādētajā vadītājā) samazinās elektronu skaits. Jā vai Nē, pamatojums.
2)Divas mazas uzlādētas lodītes atrodas attālumā d un pievelkas ar spēku F. Ja attālums starp lodītēm divas reizes samazina, tad F četras reizes pieaug. Jā vai Nē, pamatojums.
3)Ja plakņu kondensatoram attālumu starp plātnēm samazina divas reizes, tad kondensatora kapacitāte pieaug divas reizes. Jā vai Nē, pamatojums.
4)Punktveida lādiņa elektriskajā laukā novieto objektu ar lādiņu

tav mam
tav mam
tav mam
1. ja
2. ne
3. ja
4. ja
№ 74044, Fizika, 11 klase
divi mazi uzdevumi, lūdzu, palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
Virknes slēgums

Kopējā pretestība R=R1+R2=2+8=10 omi
Strāvas stiprums katrā vadītājā
I=I1=I2
U=I*R
I=U/R=20V/10 omi=2A
Sprieguma kritums katrā vadītājā
U1=2*2=4V
U2=2*8=16V

Apsudrabošanas iekārta
t=25 min=1500s
I=5A
k=1,118*10^-6 kg/C

m=?

m=k*I*t=1,118*10^-6 *5*1500=83,85*10^-4=8,39 grami sudraba
№ 74155, Fizika, 11 klase
Vārds............... uzvārds...................klase................ datums......
Elektriskais lauks
Virtuālais laboratorijas darbs “Elektriskā lauka intensitāte”
Sasniedzamais rezultāts: secinu par lielumiem, kas ietekmē elektriskā lauka intensitāti ap punktveida lādiņu.
Norādījums Strādā patstāvīgi un izmanto datorsimulāciju par lādiņiem un elektrisko lauku (Charges and Fields; pieejams: https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_en.html)!
1. uzdevums Izmanto datorsimulāciju un secini, kā attālums līdz punktveida elektriskajam lādiņam ietekmē elektriskā lauka intensitātes vektora virzie

gdsagfe
gdsagfe
gdsagfe
Elektriskais lauks
Virtuālais laboratorijas darbs “Elektriskā lauka intensitāte”
Sasniedzamais rezultāts: secinu par lielumiem, kas ietekmē elektriskā lauka intensitāti ap punktveida lādiņu.
Norādījums Strādā patstāvīgi un izmanto datorsimulāciju par lādiņiem un elektrisko lauku (Charges and Fields; pieejams: https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_en.html)!
1. uzdevums Izmanto datorsimulāciju un secini, kā attālums līdz punktveida elektriskajam lādiņam ietekmē elektriskā lauka intensitātes vektora virzienu un lielumu!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74264, Fizika, 11 klase
2.uzdevums (5 p.)
Elektroenerģijas skaitītājs
30 novembrī rādīja 298240 kWh, bet 30. decembrī 298642 kWh.
Cik liels ir elektrības rēķins par decembra mēnesi, ja spēkā ir tarifs 0,08 eiro par 1 kWh ?


56151md
56151md
56151md
1) 298642 -298240=402 kWh
2)402*0,08=32,16 euro
№ 74265, Fizika, 11 klase
Elektriskajā tējkannā, kuras sildītāja lietderības koeficients ir 65% , var 8 min
laikā uzvārīt 2kg ūdens un 10% no tā iztvaicēt. Aprēķini elektriskās tējkannas jaudu, ja ūdens sākuma temperatūra ir 15 grādi C.

56151md
56151md
56151md
Risinājums uz foto
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74450, Fizika, 11 klase
Elektriskā strāva
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
ELEKTRISKĀ STRĀVA

1. uzdevums (12 punkti)
Elektriskā ķēde sastāv no strāvas avota, slēdža, spuldzītes, ampērmetra, voltmetra un vadiem.


a) Parādi, kā elektriskajās shēmās apzīmē šādus elektriskās ķēdes elementus!
Strāvas avots


Ampērmetrsb) Uzzīmē slēguma shēmu, norādot arī ampērmetram, voltmetram un strāvas avotam „+” un „–” spailes!
c) Nosaki iedaļas vērtību ampērmetram! Iedaļas vērtība …0,2….. A
d) Nosaki iedaļas vērtību voltmetram! Iedaļas vērtība …0,5….. V
e) Nolasi strāvas stiprumu ķēdē! I = …0,8…A
f) Nolasi spriegumu uz strāvas avota spailēm! U = …4,0….. V
g) Aprēķini spuldzītes pretestību! R = … U/I=4/0,8=5 …. Ω
h) Aprēķini strāvas avota EDS, ja tā iekšējā pretestība ir 0,625 Ω!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 54/54 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV