Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 25425, Kristīgā mācība, 9 klase
Vajag 1 A4 lpp par 1 saekt.
Nada 1 A4 lpp o 1 sekte

angel
angel
angel“ĢIMENE”

Agrāk šī sekta saucās “Mīlestības ģimene”, bet vēl agrāk “Dieva bērni”. Tagadējais oficiālais nosaukums ir “Ģimene”.
Šī ir ļoti īpatnēja grupa - klasisks piemērs tam, kā līderis var izkropļot Svētos Rakstus un kā tas noved pie visas dzīves un morālo vērtību perversas izkropļošanas.
Dāvids Bergs par sektas dibinātāju un guru kļuva pateicoties viņa ģimenes tradīcijām. Viņa tēvs bija mācītājs, bet māte Virdžīnija pati sevi dēvēja par pravieti. 1919.gada 18. Februārī Bergu ģimenē piedzima dēls Dāvids. Viņš izauga sapņojot kļūt par evaņģēlisko sludinātāju un par sevi ir sacījis tā: “svēto guru esmu izjutis jau mātes miesās, tāpat kā Jānis Kristītājs. Visi pareģoja, ka man jāveicot daudz lielu darbu. 1944. gadā Dāvids Bergs apprecēja Ženiju Milleri no Kentuki. Šajā laulībā viņiem piedzima divas meitas un divi dēli.
Savas karjeras veidošanai viņš izmantoja leģendu par apgaismību. Viņš paziņoja, ka 1952. gadā saņēmis Ezehiēla aicinājumu, 1962. gadā - Jeremija vēsti, bet 1962. un 1969. gados - brīdinājumus par pasaules bojā eju. 1968. gadā viņš nodibina sektu “Dieva bērni”. Viņš mainīja vārdu un lika sevi dēvēt par Mozu, Tēvu, MO vai vectēvu.
Bergs piekrīt, ka Bībele ir noderīga un liek to pat daļēji mācīties no galvas. Taču tas esot “vecs vīns”, kas mūsdienās vairs neder. Viņa pareģojumi esot “jaunais vīns”, kas visam dod pareizo jēgu. MO pieprasa pilnīgu novēršanos no līdzšinējās dzīves. Jaunie sektas locekļi saņem jaunus vārdus un turpmāk tiem jāpakļaujas tikai sektai. Iebildes guru necieta .
Cauri visai Berga mācībai vijas seksualitātes tēma. MO vēstulēs atrodami pornogrāfiski zīmējumi, precīzi seksuālās prakses apraksti un šokējoši piedauzīga vārdnīciņa.
Guru šķīrās no savu bērnu mātes un apprecēja ļoti jauno Mariju paralēli dzīvojot ar vairākām sievām, taču atklāti to neafišējot. Savas jaunās piekritējas guru aicināja video kameras priekšā seksuāli pašapmierināties. Viņš pieprasīja, lai viņa kolonijā mīlētos katrs ar katru, un viņa avis nodarbotos ar seksu līdz pat samaņas zudumam. “Dieva bērniem” bija gan hetero-, gan homoseksuālas attiecības citam ar citu. Viņi piekopa gan incestu, gan prostitūciju, gan mainīšanos ar dzimumdzīves partneriem, pat seksuāli izmantojot bērnus.
Aborti un pretapaugļošanās līdzekļi bija aizliegti. Rezultātā “Dieva bērnu” sektas meitenes pārvērtās par dzemdēšanas mašīnām. Bērnus Bergs uzskatīja par sektas kapitālu, taču pirms tie vēl kļūs pieauguši un apprecēsies, tos var lieliski izmantot seksā. Jau pirmskolas vecumā bērniem likts gulēt vienā gultā un pavēlēts mīlēties. Arī jauniešus sekta saprecināja agri - neskatoties, vai viņi to grib, vai ne.
Guru pieprasīja arvien vairāk. Viņš izdeva tā saukto “FF rokasgrāmatu”. FF ir pirmie burti no vārdiem “Firty Fishing” . Šī rokasgrāmata skaitījās sektas svarīgākā grāmata, taču tā bija tikai un vienīgi pamācība prostitūcijā. Šai prostitūcijai bija arī ideoloģisks pamatojums. MO Bergs uzskatīja, ka FF meitenes prostituēdamās dos daudz bērnu, t.i., jaunus sektas locekļus. Viņš vēlējās, lai meitenes ķertu “lielās zivis”. Tām jāpievilina trīsdesmit līdz sešdesmit gadus veci bagātākie un ietekmīgākie vīrieši, jo tie, protams, ir daudz vairāk naudas. Nebija grēks arī naudu zagt no klientu kabatām, lai to varētu atdod savam guru.
Sektas locekļiem katru dienu bija jāapliecina cieņa pret guru. Saprotot Berga mācības bezjēdzību ir gandrīz neiespējami izstāties no sektas, jo kur gan, lai iet. Viņiem ir pārtraukti visi sociālie kontakti, un zaudēti visi savi īpašumi, turklāt tuvojas pasaules bojāeja. Tos, kas uzdrošinājās aiziet, nicināja un nolādēja, pareģojot tiem grūtus laikus, nelaimes un elles mokas.
Ir arī tādi, kas tic, ka viņi var izdzīvot tikai sektā.
Vecāki, kuru bērnus Bergs bija ievilinājis sektā, kā arī tie, kas to pameta, uzsāka cīņu pret guru. Turpmāk Bergs slēpās, jo baidījās, ka viņu apcietinās un sodīs. Vienlaikus desmit valstīs uzsāka Berga kriminālvajāšanu apsūdzot viņu vardarbībā, cilvēku nolaupīšanā un paverdzināšanā.
1977. gadā žurnālisti viņa pēdas sadzina Tenerifā, kur guru dzīvoja kā visīstākais pleibojs, taču Bergs noslēpās citā vietā. Līdz pat savai nāvei 1994. gada novembrī viņš kopā ar Mariju, šķiet, dzīvoja Portugālē. Īsi pirms savas nāves Bergs aicināja “Dieva bērnus” mirt kopā ar viņu. “Mūs vajā” viņš sūdzējās savām avīm, “tādēļ nav citas izejas, kā tikai doties uz debesīm”. Par laimi, neviens no sektas locekļiem viņam nāvē nesekoja.
Berga nāve neizraisīja kļūmīgās sektas izjukšanu. Tagad “Dieva bērnus” vada Berga sieva Marija. Vēl šobaltdien “Dieva bērni darbojas atklāti. Sektai ir 10 000 biedru, tajā skaitā 5000 bērnu.
Aigars Golubevs

Izmantotā literatūra:

1. Luīze Mandaua ,"VAI DIEVI IR TĀDI?",Rīga, a/s"Preses nams"apgāds, 1998.g.,112-120 lpp.
1. 4. Александр Дворкин, "ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ", Нижний Новгород, 1998.г. гл.9 стр.257-273

Apskaties risinājumu
<1/2>

Creative
Creative
Creative
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B
№ 26299, Kristīgā mācība, 9 klase
cto takoe etika ???

evuks
evuks
evuks
Ētika kā praktiskā filozofija ir mācība par dzīves gudrību, par labākas dzīves un sadzīvošanas meklējumiem, par cilvēka dzīves jēgas nozīmīgām problēmām, par cilvēku dzīves ceļiem, orientācijas iespējām pasaulē. Ētika ir grieķu cilmes vārds ar nozīmi “tikums’’, “raksturs’’, “paraža’’, “paradums’’. Vārds ētisks pats par sevi ir neitrāls, kas neliecina ne labu, ne sliktu, jo apzīmē tikai konkrētas personas vai cilvēku grupas attieksmi pret tradicionāli izveidojošos vai topošo vērtību sistēmu. Ētika vienmēr ir bijusi un ir saistīta ar sabiedrību. Ētika filozofiski apcer labo un ļauno, dzīves jēgu, cilvēku tikumus kā gudrību, skaistumu un taisnīg

girL
girL
girL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

sbn
sbn
sbn
Этика – наука о нравственности. Нравственный мир личности: добро, истина, красота, идеал, смысл жизни, счастье, долг, ответственность, свобода, совесть, справедливость, дружба, любовь.

Этика - учение о морали, ее сущности, структуре, функциях, законах, ее историческом развитии и роли в общественной жизни.

Этика - система норм нравственного поведения человека, общественной или профессиональной группы.


snow
snow
snow
Этика-это учение о нравственности, морали, иными словами, в применение к жизни, этика, это совокупность норм поведения

ROB
ROB
ROB
Этика является одной из философских дисциплин. Как известно, философия традиционно делится на логику, физику и этику. Предмет изучения этики – мораль, нравственность. Центральная проблема этики как науки – проблема добра и зла. Ввел термин «этика» Аристотель.
№ 26519, Kristīgā mācība, 4 klase
Mans uzdevums ir izveidot domrakstu par Jēzu Kristu ceturtās klases līmenī.
PALDIES!!

Roma4ka
Roma4ka
Roma4ka
Jēzus Kristus
Jēzus Kristus ir pati svarīgāka persona pasaulē!Cilvēki pat nesaprot par to ka Jēzus visu radz,bet viņi to nesaprot un turpina grēkot.Izliekoties ka ar viņien nekas nenotiks,bet ka viņi nomirs viņus gaida grēksūdze pi deva! un tagad vari turpināt pats

Emokid
Emokid
Emokid
Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks. Šeit mums rodas problēma, ja Bībele saka, ka Viņš bija daudz kas vairāk kā pravietis, skolotājs vai dievbijīgs cilvēks.

killer5135233
killer5135233
killer5135233
Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks. Šeit mums rodas problēma, ja Bībele saka, ka Viņš bija daudz kas vairāk kā pravietis, skolotājs vai dievbijīgs cilvēks.
K.S. Luiss savā grāmatā „Mere Christianity” raksta: „Es šeit cenšos atturēt ikvienu no patiesu muļķību runāšanas par Viņu [Jēzu Kristu], sakot: „Es esmu gatavs pieņemt, ka Jēzus bija liels ētikas un morāles skolotājs, bet es nepieņemu viņa apgalvojumu, ka Viņš ir Dievs.” Tā ir viena lieta, ko mums noteikti nevajadzētu teikt. Vienkāršs cilvēks, kurš runātu tādas lietas, kādas runāja Jēzus, nebūtu liels morāles skolotājs. Viņš būtu vai nu vājprātīgs lunātiķis – vienā līmenī ar kādu, kurš pasludinātu sevi par olu, vārītu bez čaumalas – vai arī pats velns no elles. Tev ir jāizdara izvēle. Vai nu šis vīrs bija un ir Dieva Dēls, vai arī viņš bija ārprātīgais, vai kas vēl ļaunāks. Tu vari turēt Viņu par muļķi, uzspļaut Viņam un nogalināt Viņu kā dēmonu, vai arī tu vari krist pie Viņa kājām un saukt Viņu par Kungu un Dievu. Bet neizdomāsim kaut kādas muļķības par to, ka Viņš bija liels cilvēces skolotājs. Viņš mums nemaz nav atstājis šādu iespēju, jo tas nebija Viņa plāns.”
Tātad, ko Jēzus teica par Sevi, kas Viņš ir? Ko Bībele saka par to, kas Viņš bija? Iesākumā apskatīsim Viņa vārdus Jāņa evaņģēlijā 10:30 „Es un Tēvs, mēs esam viens.” No pirmā acu uzmetiena varbūt neliekas, ka Viņš Sevi apliecina par Dievu, šo sacīdams, bet pavērojiet jūdu reakciju uz Viņa apgalvojumu: „Bet jūdi Viņam atbildēja: „Nevis laba darba dēļ mēs Tevi gribam nomētāt [ar akmeņiem], bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc ka Tu, cilvēks būdams, dari Sevi par Dievu.”” (Jāņa ev. 10:33) Jūdi uztvēra Jēzus vārdus kā Viņa pretenziju uz Dieva statusu. Tālākajos pantos Viņš nebūt necenšas noliegt to, Viņš nesaka „Es jau neteicu, ka Esmu Dievs”. Tas norāda uz to, ka Jēzus tieši to arī gribēja pateikt, ka Viņš ir Dievs, sakot „Es un Tēvs, mēs esam viens” (Jāņa ev. 10:30). Jāņa ev. 8:58 ir atrodams vēl viens šāds piemērs. Jēzus paziņoja: „Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es.” Atkal jūdu atbildes reakcija uz šādu apgalvojumu bija tas, ka viņi salasīja akmeņus un vēlējās Jēzu ar tiem nomētāt (Jāņa ev. 8:59). Jēzus, pasludinot Savu identitāti, lieto formu „Es esmu”, kas Vecajā Derībā apzīmēja Dieva vārdu (2. Mozus 3:14). Kāpēc gan jūdi būtu gribējuši nomētāt Viņu ar akmeņiem, ja ne tāpēc, ka Viņš darīja viņu izpratnē kaut ko zaimojošu, proti, pretendēja uz to, ka ir Dievs?
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lucifer`s Angel
Lucifer`s Angel
Lucifer`s Angel
jēzus kristus ir iedomātais tēls, kas visiem ļaudīm palīdz dzīvot (nu vismaz tiem kuri naw pārliecināti par sevi)
pet tie kuri ir pārliecin;ati par savām spējam vinju neluudz
jeezus kristus tevi dziedina un padara vienemr laimiigu.. karo4e pieraxti ieksha visaadu pignju

spermis
spermis
spermis


Jautājums: "Kas ir Jēzus Kristus?"Atbilde: Kas ir Jēzus Kristus? Atšķirībā no jautājuma ”Vai Dievs eksistē?”, diezgan maz cilvēku ir apšaubījuši Jēzus Kristus eksistenci. Tas ir vispārpieņemts fakts, ka Jēzus patiesi bija cilvēks, kas dzīvoja uz šīs zemes, Izraēlā, gandrīz 2000 gadus atpakaļ. Debates sākas, kad tiek izvirzīts jautājums par Jēzus patieso identitāti. Gandrīz visas lielākās reliģijas māca to, ka Jēzus bija pravietis vai liels skolotājs, vai vienkārši dievbijīgs cilvēks.
№ 29326, Kristīgā mācība, 7 klase
uzdota eseja wai nu paarspriedums par teemu "pasaule, kuraa es gribeetu dziiwot. Ir kaadas idejas/?/?

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Pasaulē, kurā es vēlētos dzīvot!
Apskaties risinājumu
<1/1>

SandruCiiTe27
SandruCiiTe27
SandruCiiTe27
Eseja-Pasaule kuraa es dziivoju!
Passaulē kuraa es gribu dziivot ir pasaule kuraa es dzivoju!!!
Mani apmierina sava jaukā pasaule ar lielajaam valstiim,pilseetam vai ciemiem!
Es esmu laimiiga dziivojot sheit!
Jo te ir viss!svigs gaiss,udens,mezhi daba it VISS!!!
Mani apmierina sava pasaule!!!

P.S-CERU KA TEV PATIKS!!
ES TE UZ ATRO!!

dilliiC
dilliiC
dilliiC
es ieteiktu rakstīt par to, kas tev pasaulē nepatīk, ko gribētu mainīt un kas tavā ideālajā pasaulē būtu savādāk.
n tālāk varētu rakstīt par to, kas tev mūsdienu pasaulē patīk, jo noteikti ir lietas, ko tu negribētu mainīt. un visu pamato. ;)

Cronat
Cronat
Cronat
Ideāla pasaule būtu BEZ kara, šiem politiķiem, bada, nabadzības utt.

Fakts. Pasaule diemžēl nevar būt ideāla. Tāpēc ka vienmēr atradīsies kāds pakaļa (atvainojos)
domāju, ikviens vēlas Peace.

Bet, es arī gribētu lai notiktu brīnumi (kurš negribētu iesaistīties Harija vai kādā citā piedzīvojumā.)

sponz
sponz
sponz
raksti savas fantazijas
piem. es veletos lai pasaulee butu saticiba un miers lai nebutu kari un teroristi
un ljaudis izturetos rupigak pret dabu utt raksti tas ir viegli
№ 29330, Kristīgā mācība, 7 klase
nu, mans pirmais uzdewums bija par tematu "pasaule, kuraa es gribeetu dziiwot", un manupraat, saakums wareetu buut shaads "pasule, kuraa es gribeetu dziiwot ir pasaule, kuraa es dziiwoju ..." taatad, kaadi buutu juusu ieteikumi? (weelams paplaana punktem kaadi wareetu buut domraxtaa :) " Jau ieprieks paldies :) :) :)

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Ceru ka šis tew noderēs!
Apskaties risinājumu
<1/1>

Cronat
Cronat
Cronat
Kr4 es jau vienreiz uzrakstiju rakstu otreiz :D
1. Kape man patik shi pasaule
2. Vai ir ko es gribetu mainit sava pasaule
3. Mana pasaule ir visslabaak
LuudZC :* :D

dilliiC
dilliiC
dilliiC
ja rakstīsi tālāk tā, kā iesāki, tev būtu jāraksta par to, kas tev pasaulē vislabāk pat''ik un jāpamato, kāpēc tev patīk mūsdienu pasaule un kāpēc tu nevēlies lai kaut kas būtu savādāk...
№ 34719, Kristīgā mācība, 5 klase
Напишите по вашему мнению разницу между понятиями религии, веры и конфессии.

agent.
agent.
agent.
mne kazetsja chto religija et prosto vidy very ( katolicizm musul'manstvo budizm pravoslavie ljuterantvo.....
vera et sama vera v boga .
konfessija et obraz, very . kazdaja religija imeet svoi obychie .. nekotorye prosto moljutsja nekotorye molitvu peredajut cherez pesnjui tanec a nekotorye vobshe molcha sedjat i /ili prinosjat kogoto/choto v zertvu ..
№ 36395, Kristīgā mācība, 9 klase
"Tikai tad, kad cilvēks atgriezīsies pie Dieva, Viņš atgūs savu patieso seju", tā Jēkabs Kneips. Uzraksti, kā tu saproti šos vārdus!

Rumbins15
Rumbins15
Rumbins15
dievs cilveku ir radijis,dievs cilveku radija labu nevis launumu ko ir iemacijies dzivojot kad cilveks nonaks pie dieva tad dievs vina grekus atpestiis

extezy1
extezy1
extezy1
cilvekam paliks zel ko sliktu vins ir darijis un Dievs atklaas vina patieso seju

cittrons
cittrons
cittrons
Nu tas ir domāts tā ka tu tagad dari kā tu gribi slikti uzvedies un neklaisi vecākus nepildi mājas darbus nedari tādus darbus ko dara paradīze nesi tik labs u .tml.un kad tur nokļ
usi tu busi labs izārtstēts un tā

Es
Es
Es
jo tad visi grēki tiks piedoti. Dzīve sāksies atkal no sākuma.

šōrty
šōrty
šōrty
Pie dieva viss būs savādāk!Vis būs labāk.Dievs liks saprast,kas viņš īsti ir un kapēc viņš ir. ;]
№ 37768, Kristīgā mācība, 8 klase
oh..cheezas :D

kas vija madonna? (renesanses laikmetaa) un ar ko taa ir palikusi svariiga? :D pliiiz atbildaat :) naw ne jausmas man pashai.. :P
Apskaties uzdevumu
<1/1>

valerija92
valerija92
valerija92
Viens no visbiežāk izmantotajiem motīviem Renesanses mākslā bija Madonna. Madonna, jeb Svētā Marija, ir viena no visvairāk gleznotajām dievietēm. Madonnu savās gleznās ir gleznojuši daudzi dižākie renesanses laika gleznotāji, kā ,piemēram, Džovanni Bellīni, Leonardo Da Vinči, Mikelandželo un arī Rafaels. Rafaela glezna „Siksta Madonna” ir īpaši specifiska, un ,manuprāt, tas ir viszināmākais no Madonnu gleznojumiem.
Pielikumaa ir viena no gleznaam kuraa attelota madonaa ar bernu
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 41921, Kristīgā mācība, 12 klase
cik gadus Jezus ar macekliem gaja pa tuksnesi?

Triobet
Triobet
Triobet
Jēzus nostaigāja pa tuksnesi ar māceķliem četrdesmit gadus.

Наташа
Наташа
Наташа
40
№ 41922, Kristīgā mācība, 7 klase
cik gadus Jezus ar macekliem gaja pa tuksnesi?

dawenjkaaa
dawenjkaaa
dawenjkaaa
man liekas 7

Triobet
Triobet
Triobet
Kad Jēzus gāja ar maceķļiem pa tuksnesi, Jezim bija 23 gadi, un viņi vadīja pa tuksnesi četrdesmit dienas un velna kārdināts.

kristux... :*
kristux... :*
kristux... :*
Jēzus gāja pa tuksnesi 7 gadus!

-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
7

amandieris
amandieris
amandieris
Pilniigi noteikti zinu, kad 40 gadus ;)
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV