Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 25425, Kristīgā mācība, 9 klase
Vajag 1 A4 lpp par 1 saekt.
Nada 1 A4 lpp o 1 sekte

angel
angel
angel“ĢIMENE”

Agrāk šī sekta saucās “Mīlestības ģimene”, bet vēl agrāk “Dieva bērni”. Tagadējais oficiālais nosaukums ir “Ģimene”.
Šī ir ļoti īpatnēja grupa - klasisks piemērs tam, kā līderis var izkropļot Svētos Rakstus un kā tas noved pie visas dzīves un morālo vērtību perversas izkropļošanas.
Dāvids Bergs par sektas dibinātāju un guru kļuva pateicoties viņa ģimenes tradīcijām. Viņa tēvs bija mācītājs, bet māte Virdžīnija pati sevi dēvēja par pravieti. 1919.gada 18. Februārī Bergu ģimenē piedzima dēls Dāvids. Viņš izauga sapņojot kļūt par evaņģēlisko sludinātāju un par sevi ir sacījis tā: “svēto guru esmu izjutis jau mātes miesās, tāpat kā Jānis Kristītājs. Visi pareģoja, ka man jāveicot daudz lielu darbu. 1944. gadā Dāvids Bergs apprecēja Ženiju Milleri no Kentuki. Šajā laulībā viņiem piedzima divas meitas un divi dēli.
Savas karjeras veidošanai viņš izmantoja leģendu par apgaismību. Viņš paziņoja, ka 1952. gadā saņēmis Ezehiēla aicinājumu, 1962. gadā - Jeremija vēsti, bet 1962. un 1969. gados - brīdinājumus par pasaules bojā eju. 1968. gadā viņš nodibina sektu “Dieva bērni”. Viņš mainīja vārdu un lika sevi dēvēt par Mozu, Tēvu, MO vai vectēvu.
Bergs piekrīt, ka Bībele ir noderīga un liek to pat daļēji mācīties no galvas. Taču tas esot “vecs vīns”, kas mūsdienās vairs neder. Viņa pareģojumi esot “jaunais vīns”, kas visam dod pareizo jēgu. MO pieprasa pilnīgu novēršanos no līdzšinējās dzīves. Jaunie sektas locekļi saņem jaunus vārdus un turpmāk tiem jāpakļaujas tikai sektai. Iebildes guru necieta .
Cauri visai Berga mācībai vijas seksualitātes tēma. MO vēstulēs atrodami pornogrāfiski zīmējumi, precīzi seksuālās prakses apraksti un šokējoši piedauzīga vārdnīciņa.
Guru šķīrās no savu bērnu mātes un apprecēja ļoti jauno Mariju paralēli dzīvojot ar vairākām sievām, taču atklāti to neafišējot. Savas jaunās piekritējas guru aicināja video kameras priekšā seksuāli pašapmierināties. Viņš pieprasīja, lai viņa kolonijā mīlētos katrs ar katru, un viņa avis nodarbotos ar seksu līdz pat samaņas zudumam. “Dieva bērniem” bija gan hetero-, gan homoseksuālas attiecības citam ar citu. Viņi piekopa gan incestu, gan prostitūciju, gan mainīšanos ar dzimumdzīves partneriem, pat seksuāli izmantojot bērnus.
Aborti un pretapaugļošanās līdzekļi bija aizliegti. Rezultātā “Dieva bērnu” sektas meitenes pārvērtās par dzemdēšanas mašīnām. Bērnus Bergs uzskatīja par sektas kapitālu, taču pirms tie vēl kļūs pieauguši un apprecēsies, tos var lieliski izmantot seksā. Jau pirmskolas vecumā bērniem likts gulēt vienā gultā un pavēlēts mīlēties. Arī jauniešus sekta saprecināja agri - neskatoties, vai viņi to grib, vai ne.
Guru pieprasīja arvien vairāk. Viņš izdeva tā saukto “FF rokasgrāmatu”. FF ir pirmie burti no vārdiem “Firty Fishing” . Šī rokasgrāmata skaitījās sektas svarīgākā grāmata, taču tā bija tikai un vienīgi pamācība prostitūcijā. Šai prostitūcijai bija arī ideoloģisks pamatojums. MO Bergs uzskatīja, ka FF meitenes prostituēdamās dos daudz bērnu, t.i., jaunus sektas locekļus. Viņš vēlējās, lai meitenes ķertu “lielās zivis”. Tām jāpievilina trīsdesmit līdz sešdesmit gadus veci bagātākie un ietekmīgākie vīrieši, jo tie, protams, ir daudz vairāk naudas. Nebija grēks arī naudu zagt no klientu kabatām, lai to varētu atdod savam guru.
Sektas locekļiem katru dienu bija jāapliecina cieņa pret guru. Saprotot Berga mācības bezjēdzību ir gandrīz neiespējami izstāties no sektas, jo kur gan, lai iet. Viņiem ir pārtraukti visi sociālie kontakti, un zaudēti visi savi īpašumi, turklāt tuvojas pasaules bojāeja. Tos, kas uzdrošinājās aiziet, nicināja un nolādēja, pareģojot tiem grūtus laikus, nelaimes un elles mokas.
Ir arī tādi, kas tic, ka viņi var izdzīvot tikai sektā.
Vecāki, kuru bērnus Bergs bija ievilinājis sektā, kā arī tie, kas to pameta, uzsāka cīņu pret guru. Turpmāk Bergs slēpās, jo baidījās, ka viņu apcietinās un sodīs. Vienlaikus desmit valstīs uzsāka Berga kriminālvajāšanu apsūdzot viņu vardarbībā, cilvēku nolaupīšanā un paverdzināšanā.
1977. gadā žurnālisti viņa pēdas sadzina Tenerifā, kur guru dzīvoja kā visīstākais pleibojs, taču Bergs noslēpās citā vietā. Līdz pat savai nāvei 1994. gada novembrī viņš kopā ar Mariju, šķiet, dzīvoja Portugālē. Īsi pirms savas nāves Bergs aicināja “Dieva bērnus” mirt kopā ar viņu. “Mūs vajā” viņš sūdzējās savām avīm, “tādēļ nav citas izejas, kā tikai doties uz debesīm”. Par laimi, neviens no sektas locekļiem viņam nāvē nesekoja.
Berga nāve neizraisīja kļūmīgās sektas izjukšanu. Tagad “Dieva bērnus” vada Berga sieva Marija. Vēl šobaltdien “Dieva bērni darbojas atklāti. Sektai ir 10 000 biedru, tajā skaitā 5000 bērnu.
Aigars Golubevs

Izmantotā literatūra:

1. Luīze Mandaua ,"VAI DIEVI IR TĀDI?",Rīga, a/s"Preses nams"apgāds, 1998.g.,112-120 lpp.
1. 4. Александр Дворкин, "ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ", Нижний Новгород, 1998.г. гл.9 стр.257-273

Apskaties risinājumu
<1/2>

Creative
Creative
Creative
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B
№ 26299, Kristīgā mācība, 9 klase
cto takoe etika ???

evuks
evuks
evuks
Ētika kā praktiskā filozofija ir mācība par dzīves gudrību, par labākas dzīves un sadzīvošanas meklējumiem, par cilvēka dzīves jēgas nozīmīgām problēmām, par cilvēku dzīves ceļiem, orientācijas iespējām pasaulē. Ētika ir grieķu cilmes vārds ar nozīmi “tikums’’, “raksturs’’, “paraža’’, “paradums’’. Vārds ētisks pats par sevi ir neitrāls, kas neliecina ne labu, ne sliktu, jo apzīmē tikai konkrētas personas vai cilvēku grupas attieksmi pret tradicionāli izveidojošos vai topošo vērtību sistēmu. Ētika vienmēr ir bijusi un ir saistīta ar sabiedrību. Ētika filozofiski apcer labo un ļauno, dzīves jēgu, cilvēku tikumus kā gudrību, skaistumu un taisnīg

girL
girL
girL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

sbn
sbn
sbn
Этика – наука о нравственности. Нравственный мир личности: добро, истина, красота, идеал, смысл жизни, счастье, долг, ответственность, свобода, совесть, справедливость, дружба, любовь.

Этика - учение о морали, ее сущности, структуре, функциях, законах, ее историческом развитии и роли в общественной жизни.

Этика - система норм нравственного поведения человека, общественной или профессиональной группы.


snow
snow
snow
Этика-это учение о нравственности, морали, иными словами, в применение к жизни, этика, это совокупность норм поведения

ROB
ROB
ROB
Этика является одной из философских дисциплин. Как известно, философия традиционно делится на логику, физику и этику. Предмет изучения этики – мораль, нравственность. Центральная проблема этики как науки – проблема добра и зла. Ввел термин «этика» Аристотель.
№ 36395, Kristīgā mācība, 9 klase
"Tikai tad, kad cilvēks atgriezīsies pie Dieva, Viņš atgūs savu patieso seju", tā Jēkabs Kneips. Uzraksti, kā tu saproti šos vārdus!

Rumbins15
Rumbins15
Rumbins15
dievs cilveku ir radijis,dievs cilveku radija labu nevis launumu ko ir iemacijies dzivojot kad cilveks nonaks pie dieva tad dievs vina grekus atpestiis

extezy1
extezy1
extezy1
cilvekam paliks zel ko sliktu vins ir darijis un Dievs atklaas vina patieso seju

cittrons
cittrons
cittrons
Nu tas ir domāts tā ka tu tagad dari kā tu gribi slikti uzvedies un neklaisi vecākus nepildi mājas darbus nedari tādus darbus ko dara paradīze nesi tik labs u .tml.un kad tur nokļ
usi tu busi labs izārtstēts un tā

Es
Es
Es
jo tad visi grēki tiks piedoti. Dzīve sāksies atkal no sākuma.

šōrty
šōrty
šōrty
Pie dieva viss būs savādāk!Vis būs labāk.Dievs liks saprast,kas viņš īsti ir un kapēc viņš ir. ;]
№ 42204, Kristīgā mācība, 9 klase
Eseja....
Eseja par gavēni...

cittrons
cittrons
cittrons
Attiecībā uz ēdienu kā Adventa, tā arī Gavēņa laikā Baznīca īpašas prasības neuzstāda, toties aicina ticīgos, lai viņi atturētos no laicīgām izpriecām, pilnīgāk ievērotu Dieva un tuvākmīlestības likumus, kā ari lai meklētu Dieva žēlastību, lūdzoties un pieņemot sv. Sakramentus. Baznīcas likums nosaka, lai ticīgie Gavēņa vai Lieldienu laikā izsūdzētu savus grēkus un pieņemtu svēto Komūniju.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Triobet
Triobet
Triobet
http://www.catholic.lv/w/Kalendars/Gavenis.htm

Pasties te.
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV