Meklēšanas rezultāti - 'gramatas' Meklēšanas rezultāti - 'gramatas'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 66728, Latviešu valoda, 10 klase
Lūdzu palīdziet! Esmu izmisuma:((((
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
10. klase. Latviešu valoda. 4. pārbaudes darbs. VTL saistījumā ar vispārinātājvārdu. Izsauksmes vārdu un uzrunas atdalīšana. Iespraudumi. Salikti teikumi.

1.uzdevums.
1. Es visiem iesaku noskatīties šādas filmas: Piezīmju grāmatiņa, Titāniks, Hačiko.
2. Domāju, ka vairākas grāmatas kā „Karš un miers”, „Purva bridējs”, „Indrāni ir vērts izlasīt vēlreiz.
3. Vai tu esi redzējis tādas teātra izrādes kā „ Bagāto kundze”, „Svina garša”, „Raiņa sapņi”?
4. Visi mani draugi – Aija, Pēteris, Mareks – ir gudri un interesanti cilvēki.
5. Laba humora izjūta, līdzjūtība, pacietība – tās ir īpašības, ko es cilvēkos vērtēju visaugstāk.
6. Ir arī tādas īpašības, kas man ļoti nepatīk: skaudība, bailes, greizsirdība.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67024, Latviešu literatūra, 11 klase
Pārbaudes darbs (radošs)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
11. klase
Pārbaudes darbs (radošs)
Izvēlieties vienu no dotajiem tematiem un uzrakstiet pārspriedumu (350 – 400 vārdu).
„Ikkatrs cilvēks ir savas labklājības radītājs”.
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.
„Māja bez grāmatas ir kā miesa bez dvēseles”.

Ikkatrs cilvēks ir savas labklājības radītājs
Ikviens cilvēks pats nosaka un veido savu dzīvi. Neviens cits tavā vietā nevar pieņemt lēmumus, nevar tavā vietā paveikt visus uzdevumus, kā arī nevar tevi padarīt laimīgu.
Domāju, ka ikvienam jau daļa no laimes tiek ielikta šūpulī un daudzkas ir atkarīgs no tā, kādā ģimenē piedzimst. Nākamais svarīgais solis ir izglītības iegūšana, jo no izglītības ir atkarīgs, kāda būs dzīves turpmākā labklājība. Nereti pamatskolā neviens neiedomājas, ka jau tad sākas dzīves ceļš, kas stingri būs saistīts arī ar turpmāko dzīvi, darbu...

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Latviešu literatūra, 11 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67204, Literatūra, 12 klase
Darba uzdevums
Uzrakstīt pārspriedumu ''Mana jaunākā latviešu literatūra'' (Vārdu skaits 350-400), tajā izmantojot vismaz 3-4 konkrētus autorus un darbus, kā arī kultūrfaktus.

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Mana jaunākā latviešu literatūra

Grāmatas – tā ir bagātība, ko sniedz tajās ierakstītie stāsti, pagātnes notikumi un atmiņas. Katrs jauns literārs darbs „ieved” lasītāju aizraujošā un piedzīvojumu pilnā pasaulē. Arī man grāmatas ir ļoti tuvas, jo vakaros, kad visi darbi ir jau paveikti, pirms došanās gulēt, palasu kādu labu grāmatu. Pēdējie latviešu darbi, kurus es lasīju ir I.Ziedonis „Epifānijas”, R.Blaumanis „Salna pavasarī” un R.Kalpaka „Smaržas mīļotajai meitenei”.
Imanta Ziedoņa „Epifānijas” nav ierasts darbs ar konkrētu sižetu, bet gan pārdomām, izjūtām. Darba pamatā ir gaidīšana. Autors uzsver, cik daudz mums liek gaidīt, piemēram, kad atnāks trolejbuss vai uzvārīsies kartupeļi. Lasot darbu, varu secināt, ka autors negatīvi vērtē gaidīšanas procesu, jo viņš uzskata, ak gaidot, cilvēks tikai vairāk pietuvinās nāvei: „Gaidi, un tavs laiks atnāks. Jā, tavs zārks atnāks.” Tāpat var arī saprast, ka tautas sakāmvārds „Labs nāk ar gaidīšanu” viņam šķiet absurds un nevajadzīgs.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Literatūra, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67505, Latviešu valoda, 12 klase
..
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
2.daļa.

1.uzd.
Šis teksta veids ir tēlaini aprakstošais, stils – daiļliteratūras.

2.uzd.
Autore uzskata, ka citu laiku, gadsimtu rakstnieki ir devuši labu mantojumu (grāmatas un citus literārus darbus), un, ka tie, laikam ejot, nekad nenovecos.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 67733, Latviešu valoda, 12 klase
Izvēlēties tēmu un uzrakstit parspriedumu 350-400 vārdos
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Vai viegli būt jaunam mūsdienu pasaulē?

Iekļāvu pašsacerētu dzejoli.
Un, kā bija minēts, pieminēju arī autoru darbus, ar kuriem var vilkt paralēles
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Literatūra – manu vērtību pasaules veidotāja

Grāmatas un literārie darbi ir tie, kas katram lasītājam ļauj nonākt jaunā pasaulē. Lasot darbus, mēs veidojam un papildinām savus uzskatus, zināšanas, bagātinām savu iztēli. Rūdolfa Blaumaņa novele „Salna pavasarī”, Annas Brigaderes luga „Sprīdītis”, Kārļa Skalbes pasaka „Kaķīša dzirnaviņas” – tie ir darbi, kurus, manuprāt, ir vērts izlasīt.
Rūdolfa Blaumaņa novele „Salna pavasarī” ir literārs darbs, kas māca, ka nauda nedara laimīgu. Galvenā varone Liena izvēlējās precēties ar veco Mālnieku, jo cerēja iegūt viņa mantu. Vecais vīrs bija jau ļoti vecs, tāpēc meitene uzskatīja, ka Mālnieks tāpat ilgi vairs nedzīvos. Izvēloties veco vītu, Liena atsakās no savas mīlestības ar Andru.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67884, Latviešu literatūra, 11 klase
Vajag izpildit uz 5 ballem līdz ceturtdienai
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izvēlējos rakstīt par tēmu - Visgrūtāk ir tad, kad otram sāp, un tu nezini, kā lai palīdz...
Iekļāvu arī pašcerētu dzejoli
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Grāmatas un jaunieši


Mūsdienās ļoti liela nozīme ir jaunajām tehnoloģijām – telefoniem, datoriem, internetam. Tāpēc grāmatas bieži vien paliek aizmirstas, jo cilvēki labāk atrod sev vajadzīgo informāciju internetā, nevis meklē to grāmatās. Kā arī jaunieši izvēlas labāk spēlēt spēles datorā vai telefonā, nevis izglītot sevi, lasot daiļliteratūru.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68102, Latviešu literatūra, 11 klase
Tests literatūrā.
Apgaisme Latvijā.
Atzīmē pareizos apgalvojumus, ievelkot ailē X!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
skolas laikā literatūra bija mans mīļākais mācību priekšmets :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
Apgaisme Latvijā.
Atzīmē pareizos apgalvojumus, ievelkot ailē X!PAREIZI
NEPAREIZI
1.
Latviešu literatūras tapšanas procesu no 16.gs. – 19.gs pirmajai pusei dēvē par latviešu valodā rakstīto literatūru.
x

2.
Latviešu literatūrai sākotnēji nebija utilitāra un didaktiska rakstura pazīmes.

x
3.
Vācu mācītāji bija gan pirmo tekstu sacerētāji, gan tulkotāji.
x

4.
18.gs. beigās dažos novados lasīt pratuši tikai neliela daļa pieaugušo.
x

5.
Visi mācītāji popularizēja tautas daiļradi – folkloru, pūlēdamies panākt, lai tautasdziesmas gūst ievērību lasītāju vidū.

x
6.
Par latviešu literatūras pamatu kalpoja Rietumeiropas kristīgā literatūra.
x

7.
Ir ziņas, ka 1575. gadā bija izdotas pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas.

x
8.
Pirmā līdz mūsdienām saglabājusies grāmata ir 1585. gadā Viļņā iespiestais katoļu katehisms.
x

9.
1588. gadā Viļņā nodibināja pirmo tipogrāfiju, kurā iespieda grāmatas latviešu valodā un kuru vadīja Nikolajs Mollīns.

x
10.
Pirmos tekstus latviešu valodā rakstīja G. Mancelis, K. Fīrekers, E. Gliks.

x
11.
1631. gadā iznāca Manceļa pirmā grāmata “Latviešu ceļvedis”(Lettisch Vade mecum) – luterāņu rokasgrāmtas pārstrādāts izdevums.
x

12.
Martina Lutera himnas “Dievs kungs ir mūsu stiprā pils” variantu latviskoja Ernests Gliks.
x

13.
Latviski Bībeli pilnībā pārtulkoja mācītājs Kristofors Fīrekers.

x
14.
Bībeles tulkojums pilnībā tika pabeigts 1694. gadā.
x

15.
Latviešu lasītājam ilgus gadus Bībele pildīja daiļliteratūras funkcijas.
x

16.
18. gs. sākumā literārie mēģinājumi un kultūras dzīve Latvijā plaši attīstījās.

x
17.
Vecais Stenders sastādīja vārdnīcas un ābeces, rakstīja baznīcas dziesmas.
x

18.
Vecais Stenders bija laicīgās literatūras aizsācējs.
x

19.
18. gs. vidū parādījās pirmās daiļliteratūras grāmatas.

x
20.
1768. – 1769. gadā iznāca pirmais žurnāls latviešu valodā – “Latviešu Ārste”.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 68167, Latviešu valoda, 12 klase
СРОЧНО!!! Заранее благодарю!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Valoda ir durvis uz kultūru un cilvēkiem


Valodas būtību spēj izteikt vārdi un teikumi, ar tiem mēs ļoti bieži sastopamies grāmatās. Tāpēc, manuprāt, grāmatas ir durvis, kas katru indivīdu „ieved” kultūras pasaulē, ļaujot uzzināt vēl neiepazīto un gūt vērtīgas atziņas. Daži no man vistuvākajiem darbiem ir Vanesas Difenbau romāns „Ziedu valoda”, Rūdolfa Blaumaņa novele „Indrāni” un Lorijas Holsas Andersones darbs „Runāt”.
Grāmata „Ziedu valoda” ir interesanta un aizraujoša ne tikai ar savu sižetu, bet arī ar to, ka tā sniedz daudz jauna par ziediem un tām nozīmēm. Jo darbā ir daudz pieminētas puķes un cik liela ir to nozīme, piemēram, lai izteiktu mīlestību, ir jādāvina sarkanas rozes.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68379, Latviešu valoda, 12 klase
Palidziet ludzu ar latviešu valodu. Pielikumā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
2. daļa (33 punkti)
2. uzdevums. Lasi jauniešu diskusiju un veic uzdevumus! (22 p.)
1. viedoklis
Jaunieši un grāmatas. Daudziem šķiet, ka tie ir nesavienojami vārdi. Jā, ir neliela jauniešu daļa, kuri lasa, taču viņu, šķiet, ir ļoti, ļoti maz. Domāju, ka liela daļa jauniešu grāmatas nelasa, jo ir pieejams dators, internets, televīzija. Jaunieši pārnāk no skolas, ieslēdz datoru un sāk spēlēt spēles vai arī vienkārši sarakstās ar saviem draugiem. Mūsdienās cilvēki, ne tikai jaunieši, dod priekšroku ērtībām. Kāpēc veltīt nedēļu grāmatas izlasīšanai, ja var noskatīties filmu, kura uzņemta pēc kādas grāmatas motīviem, piemēram, “Da Vinči kods” vai “Krēslas” sērijas?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68502, Latviešu literatūra, 12 klase
Tēma: LATVIEŠU LITERATŪRA 20. GS. 40. un 50. GADOS.
Lūdzu palīdzam!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
IESKAITE LITERATŪRĀ (2. semestra 1. ieskaite) 12.klase

1. uzdevums Raksturo situāciju latviešu rakstniecībā un grāmatniecībā pēc 1940. gada 17. jūnija! (3 p.)
Literatūrā tika pieņemts jauns apzīmējums – Latvijas anšluss, kas nozīmēja – vardarbīga Latvijas Republikas politiskās iekārtas maiņa un teritorijas aneksija.
Valsts pārņēma un kontrolēja grāmatu un preses izdevumu izdošanu un izplatīšanu. No grāmatu tirgus un bibliotēkām izņēma agrāk izdotās grāmatas, kas neatbilda komunistu ideoloģijai. Grāmatas un citas publikācijas tika pakļautas iepriekšējai cenzūrai. Presei bija jāatspoguļo valdības un Komunistiskās partijas oficiālie uzskati un viedokļi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 26/28 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV