Meklēšanas rezultāti - 'parbaudes darbs' Meklēšanas rezultāti - 'parbaudes darbs'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74723, Bioloģija, 12 klase
6.p.d.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
visi uzdevumi pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola
………………………………………………………………. ……………. ……………..
Vārds Uzvārds Klase Datums
Pārbaudes darbs 12. klasei

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 74724, Latviešu literatūra, 11 klase
Pārbaudes darbs. 11.kl. Sirreālisma iezīmes L.Stumbres lugā "Līst"
Izlasi lugu un atbildi uz jautājumiem!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Pārbaudes darbs. 11.klase. Sirreālisma iezīmes L.Stumbres lugā “Līst”.
Izlasi lugu un atbildi uz jautājumiem!
1. Raksturo lugas darbības laiku un vietu! Kādas sirreālisma iezīmes parādās? (4p.)
Laiks-Pavasaris.
Darbības vieta-vasarnīca.
2. Raksturo lugas tēlus! Kādas sirreālisma iezīmes parādās? (4p.)
Alise-jutekliska, pasaulē saskata garīgās vērtības- ģimenisko, mīlestību.
Vilis-jūtu pasaule nav tik attīstīta, vairāk saskata mantiskās vērtības.
Sirreālisma pazīmes-gara pasaule, bezapziņa,pārdzīvojums, spilgtas emocijas, kāpinājums.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74725, Latviešu literatūra, 11 klase
Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Fonētika, frazeoloģija, sintakse.
Paldies!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Fonētika, frazeoloģija, sintakse.

1. uzdevums. Izlasi tekstu un 5.–9. teikumā saliec pieturzīmes! (10 p.) Izraksti pasvītrotos vārdus un izskaidro tos! (9 p.) Formulē teksta komunikatīvo mērķi! (2 p.)
(Komunikatīvais mērķis –nolūks, kura dēļ tiek sniegta informācija un veidots teksts)
1. Mūsdienās Latvijā, pieaugot valodu konkurencei, mazināslatviešu valodas aktīva, motivēta lietošana, tas rada nepieciešamību veikt mērķtiecīgākus pasākumus valsts valodas attīstībai, tajā skaitā paplašinot latviešu valodas lietojumu, īpaši lielajās pilsētās, un veicot pētījumus situācijas apzināšanā. 2. Joprojāmlatviešu valoda nefunkcionē pienācīgā mērā vairākās sfērās: policijā, sabiedriskā transporta un rūpnieciskās ražošanas sfērā, privātajā uzņēmējdarbībā, publisko pakalpojumu sniegšanas jomā. 3. Šobrīd vērojamas divas bīstamas tendences, tas ir, valsts valoda nepietiekami tiek izmantota par latviešu un Latvijas minoritāšu pārstāvju saziņas līdzekli neformālajā komunikācijā, kā arī notiek latviešuvalodas lietojuma pareizības pazemināšanās profesionālajā darbībā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, kur jālieto mūsdienīgām valodas normām atbilstoša terminoloģija, pareizrakstība, gramatikas normas un jāizvēlas komunikatīvajam mērķim atbilstošs valodas variants un stils.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74740, Ģeogrāfija, 10 klase
1. PĀRBAUDES DARBS 10. klasei
MIGRĀCIJA
2. variants ……………. ( klase, uzvārds)
1. uzd. ( 2p-ti) Pieraksti atbilstošos jēdzienus!
.............. ir pārāk liels iedzīvotāju skaits teritorijā salīdzinājumā ar tajā pieejamiem resursiem.
Pamatiedzīvotāju piespiedu pārvietošana uz citiem reģioniem ir..............

2.uzd. ( 8p-ti) Izmantojot kartes fragmentu
1) uzraksti 3 reģio
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
pielikumà
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
1. PĀRBAUDES DARBS 10. klasei 2. sem. Šmēlinga vsk.
MIGRĀCIJA
2. variants ( klase, uzvārds)
1. uzd. ( 2p-ti) Pieraksti atbilstošos jēdzienus!
1) .....Pārapdzīvotība......... ir pārāk liels iedzīvotāju skaits teritorijā salīdzinājumā ar tajā pieejamiem resursiem.
Pamatiedzīvotāju piespiedu pārvietošana uz citiem reģioniem ir.......deportācija


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74741, Ģeogrāfija, 10 klase
Ludzu palidziet !

1. uzd.( 3 p-ti) Izvēlies un pieraksti pareizo atbildi izmantojot atbilstošo burtu!
1) Iedzīvotāju skaita strauja samazināšanās mirstībai pārsniedzot dzimstību ir.... A – demogrāfiskā
2) Iedzīvotāju skaita izmaiņas dzimstības un mirstības rezultātā raksturo.............. politika
3) Pasākumi, ko veic valsts, lai regulētu demogrāfiskos procesus sev vēlamā virzienā.... B- dabiskais pieaugums
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
pielikumà
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
PĀRBAUDES DARBS 10. klasei
DEMOGRĀFISKIE PROCESI UN IEDZĪVOTĀJU DEMOGRĀFISKĀ UN SOCIĀLĀ STRUKTŪRA
3.variants

1. uzd.( 3 p-ti) Izvēlies un pieraksti pareizo atbildi izmantojot atbilstošo burtu!
1) Iedzīvotāju skaita strauja samazināšanās mirstībai pārsniedzot dzimstību ir..D.. A – demogrāfiskā
2) Iedzīvotāju skaita izmaiņas dzimstības un mirstības rezultātā raksturo...B........... politika
Pasākumi, ko veic valsts, lai regulētu demogrāfiskos procesus sev vēlamā virzienā


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74830, Latviešu valoda, 11 klase
Ludzu palidziet ar risinajumu PD
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
1. pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei

Valodas funkcijas. Valoda kā sistēma. Interpunkcija. Ortogrāfija. Vārda sastāvs
1. uzdevums.

Aizpildi tukšās vietas ar iederīgu informāciju un nosvītro nepareizo par valodu un tās funkcijām!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 74936, Latviešu valoda, 12 klase
Lūdzu izpildet, teksta analīze!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

žanka
žanka
žanka
Pārbaudes darbs latviešu valodā un literatūrā II 12. klasei
Teksta analīze


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 71/71 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV